Är Sabbatsbudet för vår tid?

I Sveriges historia har alltid Sabbatsbudet talats om och predikats. Jag finner det i gamla lutherska predikningar. Jag finner det i F.O Nilssons svenska baptistiska trosbekännelse. Metodisterna genom både Wesley och Whitefield höll sabbatsbudet hög och det är då rimligt att dra slutsatsen att även metodisterna i Sverige gjorde det. Jag hör från äldre pingstvänner att sabbatsbudet hölls högt i äldre dagar.  Det var så i alla samfund i Sverige fram till någon gång i början/mitten på 1920-talet då en teologi som heter ”dispensationalismen” kom in i vissa kyrkor. Den teologin säger att nio av de tio budorden gäller eftersom nio finns nämnde i NT men inte sabbatsbudet. På senare tid har det dock kommit ytterligare en ny strömning som heter ”New Covernant Theology” Denna teologiska uppfattning säger att vi inte är bundna av något av de tio budorden utan vi är under Kristi Lag enbart. Detta var en teologi som bland annat Anabaptisterna höll och en del hävdar att de tidiga kyrkan höll denna teologi. Problemet är dock har kyrkan i Sverige haft fel i 400 år?

Vad är sanningen ? Vad trodde den tidiga kyrkan och vad säger bibeln?

Min egna syn är följande. Jag finner ingenstans i skriften att Guds tio budord skulle vara upphävda. Jesus säger ”Jag har inte kommit för att upphäva lagen” I stället finner jag dem nedlagda redan i skapelsen, redan långt innan de gavs till människan. På den sjunde dagen vilade Herren. Vi finner även hur många av de tio budorden nämns och ibland nämns ordet ”lagen” som en helhet där det syftar på de tio budorden. Vi finner i Rom 13 ”Buden: Du ska inte begå äktenskapsbrott, Du ska inte mörda, Du ska inte stjäla, Du ska inte ha begär och alla andra bud ”. Alla andra bud här inkluderar sabbatsbudet eftersom han bara nämner budordet från de tio budorden. Vi finner också i NT hur Jesus sade att han är Sabbatens Herre. Det vill säga. Han var dess instiftare och bestämmer vad som är gott att göra på vilodagen och inte fariseernas tolkning av den.

Vilodagen var en förebild på Herrens Dag som finns i nya testamentet. Denna dag är en speciell dag man ger till Herren under hela dygnet. Det är en dag man umgås med bröder och systrar i Herren, en dag man lyssnar på predikan och läser ordet och firar Herrens måltid. Det är en dag när man undervisar sina barn i katekesen. Det är en speciell dag och Sabbatsbudet i GT var en förebild på denna dag.  På Sabbaten skulle du inte bara vila utan också helga dagen. De gick till templet och offrade offer och hörde lagen föreläsas, det fanns också högtider knutna till Sabbaten som var extra Sabbatsdagar förutom den ordinarie sabbaten. Allt detta var en skugga av Herrens Dag som instiftades av Jesus själv. I den tidiga kyrkan så höll många judar strängt vid Mose lag trotts att de var sanna kristna och hade kommit till tro i Apg kapitel 15 skapade detta problem och man behandlade frågan hur gör icke judar som kommer till tro behöver de följa allt i Mose lag? Nej, det behöver de inte. Dock höll judarna kvar vid deras Lördags Sabbat med allt det innebar medans de troende firade Herrens Dag med Herrens måltid på Söndagen i stället. Detta skapade problem och judarna började döma hedningarna för att de inte firade sabbaten och högtider på samma sätt som judarna gjorde. De firade på en annan dag och dessutom inte de judiska högtiderna ! Detta skapade problem och Paulus för säga till kolosserna bland annat att låta ingen döma er i fråga om Sabbater. Samma sak i Romarbrevet kapitel 14 där Paulus säger att man inte skall döma andra för att man håller vissa dagar högre än andra. Judarna höll vissa dagar högre och hedningarna skulle inte döma dem för det.

Denna syn verkar gå hand i hand med vad den tidiga kyrkan trodde. Denna bok som heter ”This is the Day The Biblical Doctrine of the Christian Sunday in Its Jewish and Early Church Setting av Roger T. Beckwith and Wilfrid Stott.

Den är en ärlig research för att försöka ta reda på vad den tidiga kyrkan trodde i frågan. Vad trodde man om sabbaten och dess relation till Herrens Dag?. Slutsatsen de drar är att man fördömde att hedningar firade den judiska Sabbaten på Lördagar med alla dess offer och ritualer, men att man höll Herrens Dag högt. De såg Herrens Dag som en helig dag precis som sabbaten. De såg Herrens Dag som en hel dag precis som Sabbaten fast från midnatt till midnatt i stället för den judiska från klockan 18 till klockan 18. De såg det också som en vilodag. En kyrkofader till och med jämför den med den judiska sabbaten. Med andra ord man kopplade inte Herrens Dag direkt till Sabbatsbudet men i dess applikation och hur man använde dagen likställs den med Sabbatsbudet fast på Söndagen i stället. Boken visar också att man INTE trodde att de tio budorden var upphävda i sig. Det var en vilodag och en dag som skulle ägnas till att tillbe Herren och ägnat år församlingsdiciplins ärenden. Om en församlingsmedlem inte dök upp följde man upp och kollade varför de inte var där. Enligt denna bok skiljer sig därför inte den tidiga kyrkans syn så väldigt mycket från hur det var i Sverige förr i tiden. Det enda som skiljer var kanske att man inte direkt kopplade Herrens dag till Sabbatsbudet utan mera talade om att Herren har flyttat Sabbaten till den nya dagen, men ändå i dess applikation blir det samma som Sabbatsbudet säger. En vilodag och en helgad dag till Herren. De som inte helgade dagen och dök upp i gemenskapen, som inte hade ett giltigt skäl uteslöts också ur församlingen.

Min slutsats är alltså att jag tror kyrkan i Sverige från dess start fram tills för cirka 100 år sedan har haft rätt i sin tolkning av detta.

Annonser

Skall en kristen tatuera sig?

I USA idag tatuerar sig runt en fjärdedel av alla vuxna. Det blir mer och mer vanligt även i Sverige och många kristna tror jag ställer sig frågan om man skall ha en tatuering eller inte?

Frågan är då skall en kristen ha en tatuering ja eller nej?

För min del är ett nej och jag skall ge flera anledningar varför.

 1. Tatueringens mörka sida

Tatueringar har funnits i flera tusen år. Inte själva namnet men själva principen, att inrista märken i kroppen. Det har alltid också genom hela denna tiden också alltid varit förknippat med avgudadyrkan och används till det syftet. Detta över hela världen. I vår tid finns Maori folket som håller till på Filippinerna, Nya Zeeland och de områderna i sydostasien. De är huvudjägare och tillber demoner. Detta folk brukar tatuera in bilder på sina demoner över hela kroppen samt i ansiktet för att försöka bli accepterade av dessa demoner. 1991 i alperna i Europa fann man en kropp som kallas ”alp ismannen” den är 5000 år gammal och den äldsta mummien man har hittat. På hans kropp fanns tatueringar och det var en symbol som man tror användes av shamaner.

Folket som bodde på Hawaii för länge sedan brukade tatuera in bilder på sina egna gudar på sin kropp. I det gamla kinesiska och japanesiska riket så tatuerade man sig för att hålla borta de onda andarna.  Ursprungliga amerikaner brukade tatuera sig för att stilla gudarnas vrede emot dem. I det babyloniska riket brukade Baal dyrkarna tatuera sig i handen för att mottaga kraft från Baal. I Indien brukade de prostituerade tatuera sig för att se ut som de olika gudarna de tillbad.

Afrikanerna hade för mörk hud för att kunna tatuera sig istället gjorde man inristningar i kroppen man brukar även använda piercingar i munnen eller olika saker man sätter in i läppen.

Allt genom historien handlade om avgudadyrkan eller synd av något slag och gör så än i dag bland vissa stamfolk på jorden.

 1. Bibelns undervisning

Det är därför som Gud förbjöd Israels barn i bibeln att ”tatuera sig” Ni ska inte rista märken på er kropp för någon död och inte heller bränna in skrivtecken på er. Jag är Herren. ”(3 Mos 19:28). Det var ett kall till att vara annorlunda, till att vara helig, till att vara ett separerat folk som inte tog efter de andra folken runt omkring dem. De skulle inte vara associerade med hedningarna. De skulle inte rista in märken i kroppen inför de döda vilket hedningarna gjorde och inte heller bränna in texter i sin hud. Samma sak var det i vers 27. De skulle inte ta efter deras hårfrisyr och hur deras skägg såg ut. Detta är även en princip för vår tid att heliga. Man kan inte peka på denna vers för att ta bort vers 28 för även i vår tid har skriften gett oss en dress code när det gäller frisyrer. Visst man kan inte ta vers 28 ordgrant i vår tid för den gällde för judarna men principen står kvar. Mannen skall inte ha långt hår säger Paulus (1 kor 11). Vi skall alltså inte ta efter världen, där en del män har tuppkammar, långt hår och ringar i öronen. Det är ett kall till helighet.

Vidare är vi den helige andens tempel ”Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige Ande som bor i er och som ni har fått av Gud? ” (1 kor 6:19). Paulus talar om att vår kropp är ett tempel och det skall inte användas åt otukt. Men det stannar ju inte bara vid otukt utan det betyder också att vi skall reflektera Gud med våra kroppar och inte världen.

I Hesekiel kapitel 8 vers 9-10 så var Herren upprörd över att folket hade inristat olika kräldjur samt olika avgudabilder på templets väggar. ”Han sade till mig: ”Gå in och se vilka onda vidrigheter de ägnar sig åt här.” 10 När jag kom in, fick jag se alla slags bilder av vidriga kräldjur och fyrfotadjur liksom Israels folks alla avgudar inristade runt omkring på väggarna.” Det var en form av tatuering fast inte på kroppen utan på tempel väggarna. Både oskyldiga så som kräldjur och skyldiga så som bilder på avgudar. Detta upprörde Herren. Vi är nu detta tempel och vår kropp skall hållas fri från tatueringar av olika slag. Vi skall inte härma världen inte anpassa oss efter världen (Rom 12:2)

3. Kristna har alltid hållit sig borta från det.

Tatueringar har funnit i minst 5000 år inte själva namnet, men principen att inrista något i kroppen. Trotts detta har inte kristna genom tiderna tagit efter världen. Man har inte inristat kristna symboler eller texter på kroppen. Vi finner ingen av Jesu lärjungar eller apostlar göra det men argumentet att försöka vara relevant. Vi finner ingen av de heliga genom tiderna göra det heller.

Det är först de senare åren detta har börjat komma in i kyrkorna när unga smarta män kommer med argument om att det är helt bra att tatuera sig eftersom skriften inte förbjuder det och det är bara en målning. Faktum är att många kristna som har blivit pånyttfödda har ångrat sina tatueringar och en del har spenderat stora summor på att ta bort dem, eller är nogranna med att försöka dölja dem så mycket det går. Inte heller tog man bort dem för att sätta dit nya med kristet innehåll Det är är en väldig stötesten mot dessa syskon att börja tatuera sig. Man kan locka dem tillbaka in i deras gamla liv igen när man tatuerar sig. Rom 14:21 är tydlig med detta att inte göra något som kan få en broder på fall.

Tatueringar är av denna världen de är kopplade till avgudadyrkan, det är av denna världen och inte från bibeln. Gud tatuerade oss inte när vi föddes utan det är syndarna som förstör sina kroppar. Varför ta efter detta? Tatueringar är absolut inget en kristen skall skaffa sig.

”This alludes to the custom which still exists, but which was more common in those days, of a servant being marked or tattooed on the hand with his master’s name.

So was it with soldiers—frequently, when they were enthusiastic for a leader, they would print his name on some part of their body, but very often upon the palms of their hands. There are constant allusions to this in the classics. We know that devout worshippers dedicated themselves to the god they worshipped and were stamped with a secret mark. Paul alludes to this when he says, ”Henceforth let no man trouble me, for I bear in my body the marks of the Lord Jesus,” as much as to say, ”I am Christ’s—I have had His name branded upon me.” When he suffered from being scourged and beaten with rods, he called it bearing the marks of the Lord Jesus, and did as good as say, ”Flog away, you will only engrave His name into my flesh, for I am Christ’s. Now it would be a very superstitious and foolish thing for any man to be tattooed with the name of the Lord, or with a cross, for all that such an act meant in those who did it of old, we ought to mean, namely, that we are forever and beyond recall, the property of Jesus.” – Charles Spurgeon, A Revival Promise, Spurgeons Sermons volume 20, 1874

De tidiga kristna om separation från världen

Jag såg denna video mycket intressant och lärorikt. Kan du engelska så lyssna gärna på den.

Vad som tas upp är att de kristna var hatade av världen för de var separerade från världen. De såg inte annorlunda ut men följde bibeln

Det var fem områden de var separerade från världen :

 1. Rikedom och arbeten.
 2. Underhållning
 3. De deltog inte i politiken
 4. Anständighet och hur de klädde sig
 5. Renhet, och äktenskap

1). De jobbade inte mer än de behövde för att försörja sin familj. De fastade också två till tre dagar i veckan för att istället ge den maten till de fattiga. De tog inte heller vissa arbeten som gick emot skriften som t.e.x militär, skådespelare etc.

2). De förkastade mycket av underhållningen, teatern, cirkus (Var dock inte som dagens cirkus) och gladiatorspelen.

3). De hade inga makt ambitioner och var pacifister

4). De klädde sig inte på ett speciellt sätt dock hade kvinnorna inga kläder där man såg kurvor utan man bar lösa kläder som inte gav uppmärksamheten mot deras kroppar.

5). Man minglade inte med singlar av det andra könet, som man gör idag. Inte heller trodde man på omgifte.

Sex olika områden av avskildhet.

Bibeln kallar de pånyttfödda troende för heliga. Detta ord helig, betyder avskild. Det innebär att man är avskild till Gud men från någonting annat. Vi hör väldigt lite om vad vi skall vara avskilda ifrån i vår förkunnelse i Sverige idag, men detta är dock en kyrkohistorisk etablerad lära samt en biblisk lära.

Vi lever i en tid av ”ny evangelikalism” Den rörelsen började för cirka 80 år sedan i USA då man började gå emot skriften.

Det började enkelt med att ifrågasätta om bibeln verkligen var ofelbar. Man sade först, ja, alla läror och hur vi skall leva är ofelbara men vissa geografiska platser är felaktiga och detta var början till en period då det gamla började snabbt försvinna och de teologiska skolorna började snabbt att ändras.

Nästa steg var en frontal attack mot bibelns ofelbarhet och där man började dra in den tidens rådande tänk in i sin bibeltolkning. Det var inte längre en bokstavlig sex dagars skapelse som gällde utan nu ifrågasattes det och många började kompromissa med att försöka anpassa 1 Mos kapitel 1 och 2 efter evolutionsläran.

Detta ledde till nästa steg att man började med att lära ut att bibeltexter måste förstås utifrån vår egna kultur vilket ledde till att den dåvarande feministiska rörelsen började infiltrera och kvinnliga Pastorer började på 1960 talet att komma in i kyrkorna.

Angreppen mot fundamentalismen blev många och även läran om biblisk avskildhet började att attackeras och försvinna.

Jag måste medge att genom alla mina år i Sverige har jag aldrig hört en ämnes predikan i ämnet, men det finns mycket om det kvar i många andra länder där man har kvar mycket av den gamla evangeliska rörelsen och framförallt finns det i bibeln.

Målet med detta är att lista alla områden som finns i nya testamentet i ämnet, en del är självklara för en del, andra har jag märkt genom åren vill inte veta av detta och kallar en del av detta för sekteristiskt och kärlekslöst och intolerant, men faktum kvarstår det finns i bibeln och har praktiserats i mer eller mindre skala genom kyrkans historia.

 1. Avskildhet från synd

Vad ska vi då säga? Ska vi bli kvar i synden så att nåden blir större? Verkligen inte! Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta leva i den? ” – Rom 6:1-2

Jesus Kristus har dött för våra synder och förlåtit dem och försonat för dem på korset när han blev ett med synden. Dock innebär inte detta att man kan synda hur som helst. Nej, Paulus säger att vi har dött bort i från den och skall inte fortsätta leva i den.

Kristna skall alltså fly undan all form av synd och leva avskilt från synden.

 1. Avskildhet från världen

De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. ” – Joh 17:16

Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. ” – 1 Joh 2:15

Frälsningen innebär att Jesus tar oss ut från världen för att leva avskilt i från världen. Detta betyder inte att man skall bo i ett kloster. Nej, vi lever i världen men inte av världen.

Vad innebär då världen ?

Det innebär världens system, allt i världen som är emot Gud. Humanismen, feminismen, psykologi.

Det innebär världsliga metoder, beteenden och tankegångar som är emot Gud.

En kristen kyrka måste vara separerad från världen. Kristna skall inte anpassa sig efter världen genom att föra in tankegångar från världen eller tillämpa världens metoder.

En kyrka skall inte handla om affärer där man köper och säljer för att tjäna pengar, där man driver vinstdrivande verksamhet.

Psykologi används i många kyrkor idag. En av de mest kända evangelisterna i Sverige i dag sade på en evangelistkurs jag gick på en gång i tiden, att han använder Walt Disney metoden för att få människor att fatta ett beslut för Jesus i sina möten. Det är ren psykologi med andra ord och kommer direkt från världen,

Vi skall inte heller ta efter världen underhållning och dra in den i kyrkan eller våra liv.I dag drar många in rapp musik i kyrkan, men rappmusiken uppstod inte av gudfruktiga män som hade studerat skriften utan uppstod som en ogudaktig kultur som handlar om våld och uppror. Varför skulle en kristen vilja använda en sådan musikstil för att evangelisera eller lovsjunga Herren? Nej, detta är av världen. Samma kan sägas om pop och rock musiken.

I dag byggs stora församlingar efter världens koncept. Man ger världen musik de gillar fast ändrar texterna på det för att locka in folk och bedraga kristna. Detta är så emot skriften och Guds väg.

Apostlarna behövde inte världen för att vända upp och ner på världen. De behövde bara predika Guds ord.

Andra anpassar sina budskap efter vad världen gillar. De drar in filosofiskt tänk i sina predikningar, de tar bort det som är stötande för att locka in folk i sin kyrka.

Andra anpassar sig efter feminismen och tillsätter kvinnliga pastorer och predikanter för att behaga samhället.

Andra drar in humanismen i kyrkan och anpassar sig efter den och tar bort det anstötliga budskapet som finns i evangelium Men vad säger skriften? ”Anpassa er inte efter denna värld” (Rom 12:2)

 1. Avskildhet från falska läror

Den som går vidare och inte blir kvar i Kristi lära, han har inte Gud. Den som blir kvar i hans lära, han har både Fadern och Sonen. Om någon kommer till er och inte har med sig denna lära ska ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar. ” (2 Joh 1:9-11)

Om någon inte har Kristi lära skall han inte ges något utrymme i en församling eller i en hemgrupp. Det innebär han skall inte tillåtas att motsäga Kristi lära.

Vad innebär då Kristi lära?

Jo, läran om vem Jesus Kristus är, vad han har gjort, och hur han vill att vi skall leva.

Nu tänker en del. ”Nej, nu går det för långt. Det första kan jag hålla med om Jesus men också om livsstilen, det är att ta i”.

Men vad säger skriften i ämnet Paulus säger ”Om någon sprider andra läror och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och den lära som hör till gudsfruktan så är han högmodig och okunnig” (1 Tim 6:3-4).

Läran som har med gudsfruktan att göra handlar just precis om hur man skall leva. Vad innebär det att frukta Herren annat än ens egna livsstil och församlingens livsstil?

Många rörelser har valt att bryta med en befintlig just på grund av detta. Vi har anabaptisterna som ansåg att katoliker och reformatorer hade en felaktig gudsfruktan och valde att separera sig från dem. Även i vår tid finns det separatister som lämnar församlingar eftersom de använder rockmusik i kyrkan och därmed inte tillber Herren med gudsfruktan utan på världens vis.

Bibelordet säger vidare ”Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar. ”. Om man därför är med i en församling eller släpper in sådant i ens församling så blir man medskyldig till det hela även om man inte håller med vad personen står för.

 1. Avskildhet från falska församlingar

Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte deltar i hennes synder och drabbas av hennes plågor.” (Upp 18:4

Denna punkt går mycket in i den föregående. Om en församling inte förkunnar och praktiserar Kristi lära är det ingen sann församling och man skall avskilja sig från den. I uppenbarelseboken ser vi en vision av framtiden från den tiden, hela vägen till Jesu återkomst.

år tid är alltså inkluderad här. Här beskrivs att Guds folk och att de skall gå ut från Babylon, Detta talar om separation från avfallna sammanhang. Vi blir skyldiga till deras avfällighet om vi stannar kvar. Det är därför många genom tiderna har valt att lämna befintliga döda kyrkor och startat nya. Det finns en orsak till att det finns så många samfund och kyrkor. Man följde bibelns uppmaning helt enkelt.

Vi ser redan under reformationens tid hur man drog ut ur katolska kyrkan, och en del ur den reformatoriska kyrkan där man menade att det var för mycket avfällighet.

Samma sak under puritanernas tid, som höll reformatorisk teologi men som ansåg att man inte gick tillräckligt långt i reformeradet av kyrkorna, då drog man sig undan och bildade nya församlingar. Eller försökte driva ut avfälligheten från befintliga statskyrkor.

 1. Avskildhet från falska troende

Denna punkt hänger även i hop med föregående punkt. Eftersom en kyrka enbart skall bestå av sant troende så valde många att dra sig undan och plantera nytt, andra försökte driva ut de falska troende ifrån de befintliga församlingar.

 Jag uppmanar er, bröder, att se upp för dem som skapar splittring och väcker anstöt mot den lära som ni har fått undervisning i. Håll er borta från dem ” – Rom 16:17

Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har rättfärdighet med orättfärdighet att göra? ” – 2 Kor 6:14

 De kommer att älska njutning mer än Gud och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem! ” . (2 Tim 4-5)

Det finns många som ger ett sken av gudsfruktan men förnekar dess kraft. De använder Guds namn och tror på Gud, men de är inte födda på nytt utan förnekar att leva ett gudfruktigt liv genom sina gärningar. Sådana är kyrkorna i Sverige i dag packade med och sådana måste man hålla sig borta i från, inte tillåta inom samma församling, eller så skall man driva ut dem från församlingen. ”Driv bort från er den som är ond! ”(1 Kor 5:13)

 1. Avskildhet från sanna troende men som lever oordentligt.

Slutligen, vi skall aldrig separera oss från sanna troende eller?, Jo det finns tillfällen då det behövs. Om de lever oansvarig, oordentligt och inte i enlighet med skriften. ”Bröder, vi uppmanar er i vår Herre Jesu Kristi namn att hålla er borta från varje broder som lever oansvarigt och inte följer den undervisning som de fått av oss ” (2 Thess 3:6)

Paulus ger sedan ett exempel här med män som inte arbetade utan levde på andras bröd vilket han konfronterar och menar inte är i enlighet med Apostlarnas lära. Sådana skulle konfronteras och om de inte lyssnade skulle de hålla sig borta från dem. Alltså separera sig från dem.

Om en broder alltså inte lever i enlighet med den lära som finns i skriften genom apostlarna så skall man hålla sig borta från dem.

Paulus fortsätter dock med orden ”Om någon inte rättar sig efter det vi säger i detta brev, ge noga akt på honom och umgås inte med honom så att han får skämmas. Men betrakta honom inte som en fiende, utan tillrättavisa honom som en broder. ” (2 Thess 3:14-15).

Med andra ord han är din broder i Herren men om han inte rättar sig efter apostlarnas lära skall man inte umgås med dem, så att de får skämmas.

Det är därför oundvikligt om vi vill vara lydiga mot skriften att följa dessa bibelord. Det kommer dock att kosta oss mycket som gör det. Vi kan förlora vänner. Vi kommer få ett lågt anseende, vi kommer bli sedda som sekterister (Apg 24:14). Men om vi älskar vår Herre Jesus Kristus är detta vägen att gå.

Bön den största lyckan i svårigheter

J.C Ryle i boken ”Beder du? utgiven av Örebro missionsförenings förlag skriver följande på sidan 26-28

”Vi leva i en värld, där sorgen överflödar. Detta tillstånd har härskat, alltsedan synden kom in i världen. Det kan icke finnas synd, utan att det också finnes sorg. Och det är fåfängt att hoppas kunna fly undan sorgen, förrän sorgen har blivit utdriven ur världen.  Somliga nödgas utan tvivel att dricka ur en större sorgebägare än andra, utan att sorg eller bekymmer kommer dem till del. Våra kroppar, våra ägodelar, våra familjer, våra barn, våra släktingar, våra tjänare, våra vänner , våra grannar, vår jordiska sysselsättning – vart och ett av allt detta tillsammans kan vara källor till bekymmer. Sjukdomar, dödsfall, förluster, missräkningar, skilsmässor, otacksamhet, förtal – allt detta är helt vanliga erfarenheter. Vi kunna ej gå igenom livet utan att möta dem. Rätt som det är stöta vi på dem. Ju större våra sympatier är, desto djupare är våra lidanden; och ju mer vi älska desto mera måste vi gråta.

Och vad är då den säkraste vägen till lycka i en sådan värld som denna?  Hur skall vi komma igenom denna tåredal med minsta smärtan? Jag vet ingenting, som är bättre, än att öva upp sig i vanan att bära fram allt inför Gud i bön.  Det är det enkla råd, som bibeln giver både i gamla och i nya testamentet. Vad säger Psalmisten? ”Åkalla mig i nöden, så skall jag hjälpa dig, och du skall prisa mig” (Ps 50:15). ”Kasta din börda på Herren, han skall uppehålla dig; han skall i evighet icke tillstädja, att den rättfärdige vacklar” (Ps 55:23). Vad säger Aposteln Paulus?   ”Varen för ingenting bekymrade, utan edra önskningar vare kunniga inför Herren i allt genom bön och åkallan med tacksägelse. Och Guds frid som övergår allt förstånd, skall bevara edra hjärtan och edra tankar i Jesus Kristus” (Fil 4:6-7)Vad säger Aposteln Jakob? ”Lider någon bland eder ont, han bedje” (Jak 5:13).

Detta praktiserade all de heliga i skriften. Detta gjorde Jakob, då han fruktade för Esau. Detta gjorde Mose då folket hotade att stena honom i öknen. Detta gjorde Josua då Israel led nederlag utanför Ai.  Detta gjorde David då han var i fara i Kegila. Hiskia gjorde detta, då han mottog brevet från Sanherib. Så gjorde även församlingen i Jerusalem, då Petrus blev kastad i fängelse. Även Paulus gjorde detta då han satt i fängelse i Filippi. Det enda sätt man kan bli verkligt lycklig i en värld som denna, är att alltid kasta våra bekymmer på Herren. Det är försöket att själv bära sin bördor som ofta gör de kristna  nedslagna.

 

 

Dr Martyn Lloyd-Jones rekommenderade inte Billy Graham

Du har nog inte missat nyheten att Billy Graham har avlidit 99 år gammal. Många har lyft fram hans liv under dagarna och Gospel Coalition var snabba med att skriva en blogg post om hans liv vilket också Evangeliecentrerat var snabba med att översätta

Under den senaste tiden har jag skrivit en artikel om biblisk separation som var mycket välläst. Just detta var något som Martyn Lloyd-Jones (MLJ) tillämpade mot just Billy Graham. MLJ besökte själv Grahams kampanjer när de gick av stapeln i England. MLJ såg Graham som en broder i Herren och att säkert en del blev genuint omvända under hans möten men många blev det absolut inte. Han kunde därför inte stödja Grahams kampanjer och gav kritik emot Graham på två punkter som han ansåg vara allvarliga och som han enligt min mening hade helt rätt i.

För det första ansåg han att Grahams frälsningsinbjudan som han hade efter mötet som obibliskt och kommer att föra många vilse. Vi på urgamla stigar har redan belyst hur Charles Finneys teologi ligger som grund för hur mycket av den evangeliska kyrkan ser ut i vår tid. Detta fick ju givetvis ännu mer luft under vingarna när Billy Graham höll frälsningsinbjudningar ”Alter calls” efter predikan vilket är främmande för skriften och kyrkans historia. Det har resulterat vilket MLJ såg faran i att många har förts vilse. I stället för att inse sitt behov av pånyttfödelse, ett verk i hjärtat så har man börjat förlita sig på att springa fram på en inbjudan och likaställa det med att bli frälst. Apostlarna i skriften gjorde aldrig så utan på frågan hur kan jag bli frälst svarade Petrus ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva” (Apg 2:38).  Grahams metoder har lett till att många har manipulerats in i något som nödvändigtvis inte har förändrat deras hjärtan. Jag växte upp inom en rörelse där man konstant hade frälsningsinbjudningar och jag såg det så ofta att många gick fram men väldigt få fick sina hjärtan förvandlade. Jag känner flera stycken som sprungit fram men som idag är ateister och inte ens troende.

För det andra så låg Graham bakom Lausanne deklarationen och hade på sina möten både liberala och katoliker på plattformen som medverkade. Detta var något MLJ reagerade emot och under hans tid började denna ekumeniska rörelse att formas som han vägrade befatta sig med. Han såg det som en synd att vara med i en sådan rörelse. Sann ekumenik måste bygga på sanningen och sanningen får inte kompromissas, sade MLJ och han skrev en hel bok i ämnet och denna bok har vi tidigare publicerat på denna blogg.

Billy Grahams tjänst har också fört med sig skada av Guds rike där frälsningsinbjudningar har blivit en norm inom de flesta evangelikala kyrkor och där förkunnelsen om pånyttfödelsen har börjat raderas ut. Samtidigt har en ekumenisk kyrka växt fram, och mer och mer tal om ekumenik har blivit aktuell. Ingen sann biblisk ekumenik där sanningen står i centrum utan där även katoliker och liberala är välkomna att hoppa på tåget. Vi ser resultatet av detta mer än någonsin i Sverige idag där kyrka efter kyrka vill stå på Lausanne deklarationen och där ekumeniska råd omfamnar i stort sett vilken kyrka som helst och där ingen biblisk separation och lydnad till ordet förekommer i detta avseende..

 

Separation från avfälliga samfund

Vi hör väldigt lite om biblisk separation i vår tid. Dock den äldre generationen, där de flesta nu är döda, och evangelikala kyrkor förr i tiden har alltid trott på att vad bibeln säger i ämnet.

Bibeln lär oss två typer av separation. Det första handlar om falska troende eller sådana som kommer i Guds namn men som förnekar dess kraft och som accepterar eller lever själva i synd. Vi finner ett flertal texter om detta i skriften (1 Kor 5, 2 Tim 3:4)

Den andra typen är separation från falsk lära där man förnekar grundläggande evangelikal lära. Vi finner denna typ av separation i 2 John vers 10-11.

Anledningen till denna separation är att man blir medskyldig till vad som sker om man inte håller sig borta från detta. Bibeln lär oss även att man blir skyldig genom samröre. Paulus lyfter fram i 1 Kor 10:18 ”Har inte de som äter av offren del i altaret?”. Det var alltså i frågan om kött som offrats åt avgudar, han nämner detta. Folk som hade kunskap och gjorde en medveten handling att äta kött som offrats åt avgudar var alltså lika skyldiga till avgudadyrkan som själva handlingen även om man personligen inte tillbad en annan gud eller trodde på en annan Gud. De var alltså skyldig genom sitt samröre och ätandet av köttet. Likaså finner vi i 2 John 2:10-11 att de som tog emot villolärare i sina hem och lät dem få komma till tals var lika skyldiga som villolärarna själva även om man inte höll med i vad de sade. De var alltså skyldiga genom samröre.

I uppenbarelseboken ombeds vi att lämna det fallna babylon (den avfälliga kyrkan) ” ”Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte deltar i hennes synder och drabbas av hennes plågor.” (Upp 18:4) Vi skall alltså inte ha något samröre med fallna samfund eller falska bekännande kristna.

Av denna anledning har kristna genom alla tider sett det som en skyldighet att lämna den fallna romerska kyrkan och andra avfälliga sammanhang. Charles Spurgeon tog omedelbart ut sin kyrkan, London Metropolitan Tabernacle i från baptistsamfundet när han tog över som Pastor där, vilket ledde till Guds välsignelse över hans församling.. Det är alltså en biblisk befallning att lämna och draga ut och hålla sig borta från fallna sammanhang annars blir man medskyldig till deras synder och lära oavsett om man inte håller med dem.

Kristna i vår tid i Sverige som vill vara trogna bibeln kan därför inte stanna kvar inom sina samfund, där samfunden har fallit. Ett exempel är Equmenikakyrkan där man på deras kyrkokonferens i Göteborg år 2015 hade en monter där EKHO Göteborg spred sitt budskap. EKHO Göteborg är en grupp med homosexuella ”kristna” Alltså något som går rakt emot skriften. Homosexuella behöver omvända sig från sin synd inte omfamnas av Equmenikakyrkan.

EKHO

Genom att de är med på deras kyrkokonfens blir Ekumenikakyrkan skyldiga till deras livsstil. Därför måste varje bibeltrogen kristen separera sig från detta samfund och lämna deras kyrkor för att inte bli medskyldig.

En annan orsak att lämna ekumenikakyrkan är att en av deras ledare Sofia Camnerin för ett antal år sedan gav ut en bok som förnekade en evangelikal syn på den kristna försoningen. 2 John 2:10-11, lär oss att inte välkomna sådana annars blir vi medskyldiga.

Hur kan en bibeltrogen ens vilja vara i ett sådant samfund? Hur kan en bibeltrogen kyrka vilja vara kvar i ett sådant samfund och bli smittade av deras synder?

Kära läsare det är dags att följa bibelns uppmaningar i detta på allvar. ””Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte deltar i hennes synder och drabbas av hennes plågor.” ; (Upp 18:4)

”Har inte de som äter av offren del i altaret?”;  (1 Kor 10:18)

” Om någon kommer till er och inte har med sig denna lära ska ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. 11 Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar.”; (2 John 2:10-11)