Har du kört fast i ditt böneliv?

Har du kört fast i ditt böneliv och känns det tråkigt och tort?

Då kan du få lite goda råd i från George Muller han säger : 

Vad jag tidigare har haft som en vana åtminstone under 10 års tid var att be så fort jag vaknade på morgonen.

Nu dock ser jag det som mest viktigast att hänge mig åt att läsa skriften i stället medans jag begrundar vad jag läser genom detta blir mitt hjärta styrkt, uppbyggt, varnat, tillrättavisat, instruerat etc genom Guds ord. Medans jag begrundade ordet så förs mitt hjärta in i gemenskap med Herren. Jag började därför begrunda det nya testamentet det första jag gjorde tidigt på morgonen, efter att ha bett en välsignelsebön började jag begrunda skriften vers för vers för att bli välsignat av ordet, inte för att ha något att predika till andra utan för att få mat för min egna själ. Resultatet av detta var nästan alltid att efter fem minuter hade min själ letts in i tacksägelse eller förbön eller bön. När jag hade gjort så ett tag så gick jag vidare till nästa vers och gjorde samma sak. Resultatet av detta blev nästan alltid mycket bekännelse , tacksägelse som blandades med min begrundan av varje vers och när det var frukost dags va mitt hjärta fyllt av lycka och frid.

Skillnaden alltså mot hur jag tidigare hade agerat är att, tidigare när jag vaknade så började jag be så fort jag kunde och jag bad ända fram till frukosten men vad fick jag för resultat av det? I bland spenderade jag en kvart, en halvtimme eller en timme på mina knän innan jag ens blev medveten om att min själ hade blivit uppbyggd och ofta efter att mina tankar hade farit runt  i sinnet de första tio minuterna eller ibland en halvtimme innan det kändes som att man verkligen bad på riktigt. Detta problem har jag inte längre för mitt hjärta vattnas nu i sanningen genom skriften och jag förs in i gemenskap med Herren på en gång och jag kan tala med Herren som en vän om sakerna han har satt framför mig i sitt ord.

Jag förundras ofta att jag inte upptäckte detta tidigare i livet och nu har Gud lärt mig att det första man skall göra som ett Guds barn är att äta andlig mat på morgonen. Vad är då andlig mat? Inte bön utan Guds ord och inte bara läsa ordet så att det bara passerar genom hjärnan utan att begrunda vad jag just har läst, fundera över det och applicera det in i mitt hjärta. ”

1 Kor 11:2-16 – Bära huvudbonad eller inte vid bön?

Skall en kvinna bära huvdbonad när hon ber? Det snabba svaret på den frågan är kanske inte vad man vill höra idag? Svaret är Ja. Denna text handlar dock inte enbart om kvinnan utan även om mannen. Mannen skall inte ha långt hår och inte bära en huvudbonad.

Detta kanske låter lite kontroversiellt i vår tid och lite svårt att smälta men faktum och sanningen är den att så här har kristna trott i 1900 år innan plötsligt bibelkommentatorer började ändra syn i ämnet.

Vad hände hittade man något i bibeln som kristna har missat under 1900 år? Vad som har skett är att plötsligt när huvudbonadens betydelse i västvärlden blev mera som prydnad så har också kommentarerna i frågan ändrats till att säga ”Detta var något kulturellt och gäller inte idag” . Det finns många problem dock med ett sådant synsätt vilket vi kommer se nu när vi går igenom texten.

jag har läst många äldre bibelkommentarer i ämnet och lyssnat på flertalet predikningar och ingenstans bland äldre bibelkommentatorer så talar man om att detta är något kulturellt som bara gällde i 1900 år eller som gäller i vissa delar av världen.

I stället säger man tvärtom att Paulus går ibland emot kulturen.

Te.x. Männen inom den grekiska kulturen som Paulus skrev till hade ofta långt hår, vilket var något han gick emot. I Judarnas kultur hade männen ofta en form av en hood på huvudet vilket också Paulus går emot. Inom arabvärlden har ofta män en huvudbonad på huvudet för att skydda sig mot solen, men när männen bad skulle de inte bära någon huvudbonad. Det var alltså ingen kulturell grej utan det är en befallning av Paulus hur man skall se ut när man ber.

Vad tänker du? Har bibeln en dress code? Ja, det har den. Paulus 1 Tim 2:9 säger att kvinann skall klä sig ”med anständig klädsel”. En kvinna skall alltså inte klä sig på ett oanständigt sätt. Många idag är nogranna med detta att en kvinna inte skall klä sig som en prostiturad. Det är allså en form av dress code för en kvinna. Exakt hur hon skall klä sig säger Paulus inget om, men han säger att de skall klä sig anständigt.

På samma sätt har Herren något att säga om hur mannen och kvinnan skall se ut när man ber och profeterar.

Låt oss kolla på vilka argument Paulus ger i bibeltexten

  1. Skapelseordningen  Paulus börjar i vers 3

”Nu vill jag att ni ska veta att Kristus är varje mans huvud, att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud.”

Det finns en ordning i skapelsen. Mannen skapades först och mannen är kvinnans huvud på samma sätt som Jesus är mannens huvud. Paulus lär ut en princip av underordnande. Mannen underordnar sig Kristus men kvinnan mannen och på grund av detta är det en skam för en man att be med något på huvudet och för en kvinna att be utan något på huvudet.

Men om en kvinna ber eller profeterar utan något på huvudet, så vanärar hon sitt huvud. Det är samma sak som att ha håret avrakat. 6 För om en kvinna inte har något på huvudet kan hon lika gärna klippa av sig håret. Men om det är en skam för en kvinna att klippa eller raka av sig håret, så bör hon ha något på huvudet.
7 En man bör inte ha något på huvudet, eftersom han är Guds avbild och ära. Men kvinnan är mannens ära, 8 för mannen kommer inte från kvinnan utan kvinnan från mannen. 9 Och mannen skapades inte för kvinnan, utan kvinnan för mannen.”

De tidiga debattarna inom kyrkans historia bestod inte i om en kvinna skulle ha huvudbonad eller inte utan debatterna som fanns handlade om detta talar om enbart gifta kvinnor eller inte. Jag tänker inte gå in i den debatten som var på den tiden men jag vill visa vad Tertullian sade bara för att visa att man faktiskt talade om detta ämne :

”Så förstod Korintierna honom [Paulus] själva. Till och med till denna tid så täcker oskulder sina huvuden. Vad apostlarna lärde erkänner hans lärjungar” [1]

För att visa att kvinna är underordnad sin man i sitt liv skall hon alltså bära något på huvudet när hon ber och mannen för att visa att han är Guds avbild och symboliserar Kristus skall han inte ha något på huvudet när han ber. Judarna som hade något på huvudet normalt sett behövde alltså ta av sig sin huvudbonad vid bönen. Samma sak gäller de som har något på huvudet för att skydda sig mot solen. Samma gäller även i vår tid. En man skall inte ha något på huvudet när han ber.

Här har även vissa rörelser genom tiderna inte vara ense. En del menar att en kvinna hela tiden skall ha huvudbonad eftersom hon kan be spontant. Anabaptisterna hade denna senna synen och en del andra rörelser medans reformerta menade att det gäller enbart när man ber tillsammans med andra troende.

2. För änglarnas skull

Det andra argumentet Paulus ger är att kvinnan skall ha något på huvudet för änglarnas skull.

De flesta menar att änglarna är närvarande när vi samlas för att tillbe Herren och därför skall kvinna inte be utan något på huvudet utan visa att hon är underordnad

Så här säger Martyn lloyd-Jones :

3. Naturen lär detta

Paulus säger följande ” Lär inte själva naturen er att det är en skam för en man att ha långt hår 15 men en ära för en kvinna, eftersom hon har fått håret som slöja?” (vers 14-15)

Nu tror nästan ingen bibelkommentator att det är håret som är huvubonad som Paulus talar om. Detta av två orsaker :

  1. Paulus använder ett annat grekiskt ord för slöja som ordgrant betyder ”omtäcke”. Medans tidigare så används ett helt annat ord som syftar på en annan täckelse över håret.

Paulus talar alltså om att håret är en täckelse av naturen och en Guds ära för en kvinna därför skall hon också ha en andra täckelse när hon ber. Hon skall bära en huvudbonad eftersom själva naturen lär det. Det är argumentet som Paulus här ger. Han pekar på själva naturen att kvinna av naturen har ett långt hår och just därför skall hon täcka över det när hon ber.

2. Om håret vore den huvudbonad Paulus talar om i vers 5-10 varför säger då Paulus i vers 5-6 att hon lika gärna kan raka av håret om hon ber utan något på huvuet? Varför raka av något Paulus vill att man har? Nej, han syftar på vad själva naturen lär.

Kvinnan har av naturen långt hår och skall därför täcka det när hon ber.

Paulus talar också om mannen. Själva naturen lär att det är en skam för en man att ha långt hår och därför skall han be utan något på huvudet. Han skall ha kort hår men och inte ha något på huvudet när han ber.

Väldigt få skulle ta tolkningen av texten att den betyder att kvinnans huvudbonad enbart är hennes hår och att mannens korta hår är enbart det som syftas på. Ingen (som jag känner till) tolkade det så i 1900 år i allafall av kyrkans historia och det är inte vad Paulus säger heller.

4. Alla församlingar gör så här :

” Döm själva: passar det sig att en kvinna ber till Gud utan att ha något på huvudet?” (Vers 13) , ” Men om någon har lust att strida om detta har vi ingen sådan sed, inte heller Guds församlingar” (Vers 16)

Paulus säger bedöm själva passar detta sig? Att en kvinnan ber utan något på huvudet? En del skulle nog säga ja det är ok för vi vill inte vara lagiska. Därför säger Paulus också att om någon vill strida om detta och gå emot denna undervisning så skall man veta att ingen av församlingarna på den tiden hade en sed att kvinnan bad utan att täcka huvudet. Alla församlingar tillämpade alltså detta med huvudbonad vid bön för kvinnan och ingen huvudbonad för mannen.

Det finns inget i texten som talar om att detta skulle vara en kulturell grej. Det finns inget i bibelkommentar av de urgamla stigarnas slag som tyder på att man tolkade texten kulturellt.  I stället lät man texten betyda vad den betyder och vi bör göra likadant idag med denna text. Varför vill man enbart hålla fast vid principen om underordnande men ta bort det andra? Ställ dig själv frågan. Är änglarna närvarande idag när vi tillber Herren eller var det enbart på den tiden under den kulturen? Ställ dig frågan är naturen annorlunda idag? Är det normalt för en kvinna att ha långt hår idag eller var det bara en kulturell grej?  Ställ dig frågan är mannen Guds avbild även i dag eller enbart på den tiden? Ställ dig frågan är mannen kvinnans huvud även idag eller bara för 2000 år sedan?

Att försöka förklara att denna text gällde bara under en tid när huvudbonaden betydde något i samhället ser jag som en vansklig väg att gå. Isåfall kan man ju göra så med 1 Tim 2:10 också och mena att kvinnan inte behöver klä sig anständigt i vår tid heller. Kvinnan kan komma med flipp flopps och bara bikini in i kyrkan! Jag tror ingen skulle mena så. Nej, kvinnan skall klä sig anstädigt även i vår tid det var inget bara för en viss tid lika lite som denna texten är för en viss tid och ett visst samhälle.

Jag skrev i början att texten går emot vissa kulturella grejer också. T.e.x att mannen inte skall be med något på huvudet. I Sverige har många män något på huvudet på sommaren för att skydda huvudet eller på vintern mot kylan, vad Paulus säger är alltså att vi skall ta av oss kepsen eller mössan när vi tillber Herren tillsammans med andra. Texten går alltså emot en del kulturella grejer även i vår tid och är mer aktuell än någonsin. 
Svårt att smälta? Du kan själv läsa texten och se vad som står. 

1. Korintierbrevet 11:2-16

 Jag berömmer er för att ni tänker på mig i allt och håller fast vid den undervisning som jag har fört vidare till er. Och nu vill jag att ni skall veta att Kristus är varje mans huvud, att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud. Om en man ber eller profeterar med något på huvudet vanärar han sitt huvud. Men om en kvinna ber eller profeterar utan något på huvudet, så vanärar hon sitt huvud. Det är som att ha håret avrakat. Ty om en kvinna inte har något på huvudet, bör hon också låta klippa av sitt hår. Men är det en skam för en kvinna att låta klippa håret eller raka av det, så bör hon ha något på huvudet. En man bör inte ha något på huvudet, eftersom han är Guds avbild och ära. Och kvinnan är mannens ära. Ty mannen kommer inte från kvinnan utan kvinnan från mannen. Och mannen skapades inte för kvinnans skull utan kvinnan för mannens skull. Därför skall kvinnan ha en makt på huvudet för änglarnas skull. Men i Herren är det så att kvinnan inte är till utan mannen eller mannen utan kvinnan. Ty liksom kvinnan har kommit från mannen, så blir också mannen till genom kvinnan, men allt kommer från Gud. Döm själva. Passar det sig att en kvinna ber till Gud utan att ha något på huvudet? Lär inte själva naturen er att det är en skam för en man att ha långt hår men en ära för en kvinna, eftersom hon fått håret som slöja. Men om någon har lust att strida om detta, så skall han veta att vi inte har en sådan sed, inte heller någon av Guds församlingar. 
[1] Source: Tertullian – On The Veiling of Virgins – Chapter VIII

Varför stoppade inte Gud terrorattentatet i Stockholm?

Människorna brändes av stark hetta och hädade Guds namn, han som har makt över dessa plågor. Men de omvände sig inte så att de gav honom äran. ” – Upp 16:9

Givetvis vill vi alla att det inte skall finnas någon terrorism på jorden men lösningen på problemet är att återgå till Gud och leva i kärleken till våra medmänniskor.
I Uppenbarelseboken finner vi liksom i många andra ställen i skriften, hur Gud hällde sina vredesskålar över människorna. Dessa yttringar av Guds vrede var smärtsamma för människorna. Liksom vi alla nu får känna smärta över gårdagens attentat. Det var något som Gud gjorde för att varna människan för deras synder, och att synden för med sig konsekvenser. Nu är Gud sen till vrede och stor i sin nåd så han tillåter väldigt mycket mindre att drabba människan än vad vi egentligen förtjänar ”Om du, Herre , tillräknar synder,Herre, vem kan då bestå? ” (Ps 130:3). Om Gud skulle i sin fullhet handla med oss efter våra synder skulle jag och du för länge sedan vara utrotade från denna jord. Men Gud på grund av sin godhet och nåd har inte gjort det, utan Han låter oss leva vidare och Han visar sitt tålamod med oss.
Att Gud inte stoppar all ondska på jorden är alltså en varningssignal till oss alla och för att visa oss våran hjälplöshet utan Gud. Gud vill att folk skall vända sig till honom och ge honom äran istället för att leva ett liv i synden. Dock omvände sig inte människan tillbaka till Gud i våran vers framför oss, utan fortsatte att häda Gud som hade makten över dessa plågor. Jag har följt media nu under detta dygn och inte en enda gång har jag hört någon säga ”Vi måste omvända oss och komma tillbaka till vår skapare”, ”Vi måste sluta kasta ut Gud ur våra skolor och ur vårt samhälle och gå tillbaka till honom”. Nej, istället fortsätter man precis som förut och Jesus nämns aldrig som en lösning på problemet. Istället borde var och en återvända till Herren. Herren är vår enda hjälp och den enda som kan sätta stopp för allt elände på jorden. Vilket vi ser i versen framför oss ” han som har makt över dessa plågor” Terrorism och all djävulskap vi finner på vår jord är alltså något Gud inte stoppar för att påminna oss om syndens hemska konsekvenser. När vi lever i kärleken så vill ingen skada andra och då utrotas all terrorism och annan djävulskap. Jesus sade ”Men om ni inte omvänder er, går ni alla under som de ” (Luk 13:3) Om alla i hela världen skulle omvända sig till Herren, så skulle alla leva i kärleken mot sin nästa och det skulle aldrig mer finnas någon ondska på jorden, och ingen skulle gå under på grund av sådana här händelser. Jesus kan förändra hjärtan fulla av hat till hjärtan fulla av kärlek. Låt oss därför omvända oss till Herren och älska våra medmänniskor då finns inget hat mer i våra hjärtan då undgår vi Guds vrede som drabbar alla dem som inte lyder Jesus Kristus. Jesus sade ”Den som inte lyder Sonen [Jesus] ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom. ” (Joh 3:36)..

Reformationens 5 Sola

Under reformation stiftades 5 solas för att beskriva vad reformationen handlade om och vad som skiljer protestaner från Rom. I helgen var jag på en konferens som tog upp dessa 5 sola.

Sola Scripura – Skriften Allena

Sola Fide – Tron Allena

Sola Gatia – Nåden Allena

Solus Christus – Kristus Allena

Solo Deo Gloria – Guds ära Allena

Du kan se alla predikningar från konferensen här :

Vilken förkunnelse behöver ett land?

”Det viktigaste Wales behöver stark teologisk och läromässig predikan, som lägger vikten på Guds suveränitet, syndens oskönhet, livets osäkerhet, domen och evigheten, Jesu Kristi persons härlighet, och alltillräckligheten av hans frälsningsverk på korset, uppståndelsen och det saliga hopp vi har.”
Martyn Lloyd-Jones

Tredje Advent

En röst ropar i öknen: ”Bana väg för Herren, gör vägen rak i ödemarken för vår Gud. Varje dal ska höjas, alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark ska jämnas, kuperat land bli slät mark. Herrens härlighet ska uppenbaras, alla människor ska se det tillsammans, för Herrens mun har talat.”
(Jes 40:3-5 Folkbibeln)

John Gill (1697–1771) ”An Exposition of the Old Testament”

En röst ropar i öknen. Inte den Helige Andes röst, utan Johannes Döparens röst, så som alla evangelister intygar, Matt 3:3, Mark 1:3, Luk 3:1, 5,6 och genom Johannes själv, Joh 1:23, som var en röst inte bara som näktergal, en röst och inget mer; han hade en inte bara en fyllig röst, utan en instruerande undervisande röst; han hade en profets röst: vi läser om profeternas röster, deras läror och profetior, Apg 13:27 hans röst var rösten av den som ropar, som kungör och förkunnar högt, öppet och offentligt, med stor iver och glöd, med mycket frihet, det han hade att säga; och detta gjordes i öknen, Judas ödemark, bokstavligt taget, Matt 3:1 och när Juda blev en romersk provins, och judarna fördes in i folkets ödemark, Hes 20:35 och blev det, när det gäller religions område, ett tillstånd av elände och ödemark: det Johannes skulle säga när han kom som en Kristi budbärare följer: 

Bana väg för Herren, gör vägen rak i ödemarken för vår Gud; med vilken menas Messias, till vilkens sanna gudomlighet det vittnas om här, när han kallas Jahve och vår Gud; vilkens väg Johannes själv förberedde, genom att förkunna läran om omvändelse, genom att döpa, peka på Messias och uppmuntra folket att tro på honom; och han kallade också dem likaså att bana väg, och göra en rak väg för att möta honom på, genom att omvända sig från deras synder, ändra sina liv, ta emot honom hjärtligt när han kommer, och lägga bort alla de tankar som är i strid med honom, hans Evangelium, och rike.

Varje dal ska höjas, alla berg och höjder sänkas. Vilket inte ska ta bokstavlig, utan som en liknelse och gåta: innebörden är, att som konsekvens av Johannes tjänstgöring, och vår Herres ankomst, att de som varit nedstämda och tyngda av syndaskuld, och som är ödmjuka i sina egna ögon, ska resas upp och tröstas; och att de som har upphöjt själva, och deras egen rättfärdighet, ska ödmjukas; deras stolthet och högmod ska krossas, och de ska behandlas med försummelse och förakt, medan stor uppmärksamhet ska ges till de som inte gör mycket av sig själva; se Luk 14:11 och 18:14

Ojämn mark ska jämnas, kuperat land bli slät mark; det som tidigare var dunkelt och invecklat i profetia ska nu stå klart; och sådana läror som inte förståtts så bra ska nu bli lättfattliga och enkla.

Herrens härlighet ska uppenbaras. Kristus själv, som är skenet av hans Faders härlighet, och hans egen härlighet, härligheten som Faderns enfödde; hans naturs härliga fullhet, som ses i de kraftgärningar han gör, och i de läror han undervisar; den gudomlige Faderns härlighet, i Kristi person; och härligheten i hans egenskaper, i hans frälsningsverk; allt som tydligt går att utskilja genom Evangeliets lins, genom ordets tjänst, genom Johannes, Kristus själv, och genom hans apostlar.

alla människor ska se det tillsammans; inte bara det judiska folket, utan också hedningarna; men inte genom deras kroppsliga ögon; utan genom förståndets ögon; även Herrens frälsning; och hans härlighet, som visas i den, ställs fram i det eviga Evangelium för alla att se, se Luk 3:6.

för Herrens mun har talat: det betyder att hans härlighet ska uppenbars, och bli synbar för alla, och därför viss och säker; för det han säger gör han, och det han har sagt verkställer han. Targum [arameisk tolkande parafras av Bibeln] har ”för genom Herrens ord är det så bestämt”, och därför ska det uppfyllas.