Anpassa er inte efter världen

Därför uppmanar jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst. 2 Och anpassa er inte efter den här världen ” – Rom 12:1-2

Våran livsstil och vårt sätt att tala och agera skall allt vara ett heligt offer inför Gud och vi skall inte anpassa oss efter denna världen. Tråkigt nog har något skett den senaste generationen och det är att kyrkan och kristna har börjat anpassa sig efter världen på många olika plan genom att plocka in världens rakt in i kyrkan och rakt in i våran livsstil.

Världen är ett system som ligger i den ondes våld (1 Joh 5:19). I världen så handlar det om att vara självfokuserad, bli en stjärna, det handlar om uppror emot Gud och hans lag, det handlar om mammon tillbedjan, det handlar om ett visst sätt att tänka och agera, det handlar om synd, tala på ett visst sätt och agera på ett visst sätt. Allt detta kommer i från den onde. Hela världen är i den ondes våld och det uttrycker sig olika i olika kulturer.

De kristna dock har alltid förstått detta och redan på gamla testamentets tid befallde Gud att man skulle separera sig från världen och vara annorlunda. Det fanns många lagar som hade med avskildhet att göra. T.ex skulle en jude inte se ut som dem runt omkring. En jude skulle klippa sitt skägg annorlunda än de andra folken runt omkring för att inte förknippas med dem. De skulle inte rista in märken i kroppen. De skulle äta annorlunda mat än hedningarna runt omkring gjorde etc etc. Allt var för att visa Israel en princip om att Guds folk skall separera sig i från världen.

Bibeln varnar oss för världen och till och med så allvarligt att om man vill vara världens vän så blir man Guds fiende (Jak 4:4). Världen är alltså något vi måste se upp för för det gör att Gud kommer att stå emot oss. Det gör att vi får ingen välsignelse av Herren i våra liv och vi kommer inte heller se så värst mycket frukt i våra församlingar. Det kan till och med vara så att om man envisas med att hålla fast vid världen, så är man nog inte ens född på nytt och en kristen (1 Joh 2:15).

På Spurgeons tid så blev många omvända under hans predikan men beviset på att de hade blivit omvända och fick döpas var just att deras kärlek till världen var borta. T.e.x fanns det många som vittnade om att när de blev omvända så försvann kärleken till att gå och se på teater (dagens filmer). Fanns det någon som påstod sig vara omvänd men fortfarande brukade besöka teatern så döpte man inte dem. I vår tid dock har synen på omvändelse och vad det innebär att vara en ny skapelse blivit så låg att i stort sett vem som helst som bekänner namnet Jesus kallas för en kristen.

Det finns dock ett stort problem med en sådan låg syn på det nya livet eftersom bibeln är tydlig med att man är en ny skapelse och det gamla är förbi (2 Kor 5:17). Den är tydlig med att ”så brukade ni vara” (1 Petr 4:3) och den är tydlig med att om man älskar världen finns inte Faderns kärlek i en (1 Joh 2:15). Vi behöver dock ständigt urskilja och lära oss vad som är av världen så att vi inte anpassar oss.

Låt oss vara konkreta. Vad är världen i vår tid? Världen är ju ett system under den ondes våld som jag sade så hela pop kulturen inom musik branchen är av världen. Den handlar om att visa sig själv, texterna handlar ofta om att finna nån att ligga med under kvällen. Det handlar om att följa sitt egna hjärta. Hela pop kulturen är alltså emot Gud. Samma sak med hip hop kulturen som handlar om att protestera mot auktoritet, droger, våld. Rock kulturen är samma sak det handlar om uppror med långt hår vilket bibeln lär är emot en mans natur och Guds skapelse och därmed en skam. Dans kulturen där man går och dricker sig berusad och dansar sensuella danser.

Allt detta är av världen dock har kyrkan och många kristna anpassat sig efter detta. Man lyssnar på sådan musik, och än värre många band tar denna musik och sätter kristna texter på den för att försöka ”nå världen”. Problemet är att man når inte världen genom att anpassa sig efter den. Nej, hade vi levt under väckelse tiderna hade man starkt förkastat ett sådant tankesätt. Ännu värre är att man drar in detta i kyrkan så att skillnaden mellan en dansklubb, , pop konsert, rock konsert och en kyrka är inte alls så stora. De är precis samma fast med ett annat budskap. Inte undra på att man får stora kyrkor men där knappt någon är omvänd eftersom man älskar fortfarande världen.

Man har tagit in världen med dess musik och dess spotlights och dess sätt att agera.

Jag såg en video här om dagen med en känd respektabel amerikansk baptist predikant. Allt var dock rätt i från världen. Det var en mörk lokal med spotlight. Det var en fin scen, det var hög musik och folk skuttade och hoppade. Det var ”kristen” rapp musik” Sedan var det ”kristen” lovsång och sedan på allt en predikan som var biblisk och sund. För vilken kristen skulle bli lurad om predikan inte var sund? Efter predikan fortsatte världens spektakel och den ena pastorn efter det andra omfamnar detta eftersom predikanten är ju så respektabel och musiken så modern.

Vi har även hela underhållnings branchen med alla filmer och streaming service som kristna matar sig med. De ser den ena naken scenen efter den andra. De hör svordommar. Grova skämt och allt för att bli underhållen. Du kanske säger. ”Men jag kan se sådant utan att synda” Du stödjer det ändå med dina pengar, du ser på världens underhållning och tror att du kan vara en vän med Gud?

Det vore helt otänkbart för en 100 år sedan+. Hade du kommit och sagt att du var en kristen men gick till en teater så hade de inte ens döpt dig! I dag har vi dock mängder av folk som kallar sig kristna men som lever kvar i världen och verkar ha hjärtat kvar i världen och får komma in på teologiskola och vara ungdomsledare och pastorer. Hur snett har vi inte hamnar och hur har inte världen infiltrerat våra kyrkor?

Vi har också hur man klär sig. Visst vi måste alla klä oss men många klär sig på ett sätt som får världens associationer. Vi har män med långt hår och klär sig som hårdrockare. Vi har folk med kepsen på sne och keps inne i kyrkan eftersom man är en hip hopppare eller gillar sådan musik, trotts att bibeln lär oss att mannen skall be utan något på huvudet (1 kor 11:4). Bland unga tjejer klär sig många precis som världen med tajta byxor och en tajt tröja så att skinkor och bröst syns söndriga byxor etc..

Vi har även allt detta festande. Ta t.ex. Julen. En hednisk tradition med tomtar och julgran men till råga på allt blandar man inte det lilla Jesus barnet i allt!. Det blir en form av synkretism där religion blandas med hedendom och man har dragit världen rätt in sina hem bara eftersom det lilla Jesus barnet finns med på ett hörn. De gamla puritanerna gick emot julen med allt de hade. De firade den inte. De såg det som hedniskt.

Nu tänker du kanske. Ojdå det här låter lagiskt. Men om du går tillbaka i kyrkans historia så var detta helt självklart.

Varför varför? Älskar vi sådant om vi är kristna? Vi skall inte älska sådant och om vi har dragits in i detta och vi har anpassat oss efter världen så kallar Gud oss ut ur den och kallar os till separation.

Annonser

Tradionell lovsång eller modern lovsång?

Han lät leviterna ställa upp sig till tjänstgöring i Herrens hus med cymbaler, psaltare och harpor, så som David och Gad, kungens siare, och profeten Natan hade befallt. Ty Herren hade genom sina profeter givit befallning om detta. 26 Och leviterna ställde upp sig med Davids instrument och prästerna med trumpeterna. 27 Hiskia befallde att man skulle offra brännoffret på altaret. Samtidigt som offret bars fram började Herrens sång att ljuda tillsammans med trumpeterna under ledning av Davids, Israels kungs, instrument. – 2 Krön 29:25-27

I tiden vi lever i så har synen på vad det innebär att tillbe Gud ändrats. Före år 1960 när Jesus rörelsen kom in på scenen så hade man en tradinionell syn på tillbedjan som man har haft sedan urkyrkan. När Jesus rörelsen kom dock så började man ta in världens musik sätt in i kyrkan och en ny lovsångsrörlse drog i gång och i dag i vår tid är det mer normalt att en kyrka omformas efter världens musik, i stället för efter vad man trott genom traditionen. Vi har i dag t.e.x Hillsong, Jesus Culture, Sovereign Grace med flera som anpassar lovsången efter världen och inte efter bibelns princip.

Hur tänkte kyrkan för i tiden? Jag hörde en pastor, som sade att innan år 1960 när Jesus rörelsen kom så tänkte alla likadant oavsett samfund, och oavsett vart än i världen du befann dig. Var du i Afrika så var afrikanska trummor en del av deras kultur men aldrig någonsin drog man in dem i de afrikanska kyrkorna förens nu i modern tid.

Redan i gamla testamentet finner vi många instrument, men vilka instrument som helst var inte tillåtna i templet. Israels som stat var tillåtna alla instrument man hade när man firade segrar i krig, när man gick till templet och för att lovsjunga Herren i högtider och under vissa dagar. (PS 149, 150 M.FL) Dock i templet i tillbejdan, av Herren fanns det en restriktion som man höll sedan Davids tid rakt igenom hela GT. Man kunde alltså inte använda vilka instrument som helst, och inte heller när man återuppbygde templet kunde man använda vad som helst, och inte heller anpassade man sig efter kulturen runt omkring utan det fanns restriktioner, och vi finner dem här i bibelpassagen framför oss. Det var tre instrument som var tillåtna för leviten. Psaltor, harpa och cymbaler. Sedan fanns det också trumpeter men deras syften läser vi i 4 Mos 10:2 var att kalla till tillbedjan, för att tala om för omgivningen att nu är det dags att gå till tillbedjan. Men det användes också för att tala om att nu är tillbedjan slut. Den hade alltså ett begränsat syfte . Nu återstår bara tre instrument. Psaltor, harpan och cymbaler. Cymbalen dock var inte en del av ett trumsett som det är i vår tid, utan under denna tiden var cymblerna väldigt små och de fick plats på ditt finger och de användes bara för en viss tid och inte hela tiden. Så kvar återstår bara psaltare och harpa. psaltare är en liten version av en harpa så de tillhör samma instrument släkt.

Av det kan vi lära oss att det var bara en typ av instrument som var igång hela tiden och det var stränginstrument av två olika slag som bägge var en harpa. (Kom i håg detta för vi finner samma instrument i himlen) Instrumenten var alltså kraftigt begränsade och vissa hade andra syften än andra och alla användes inte samtidigt och till samma syfte.

Detta var hur tempel tillbedjan gick till och kom som en instruktion av David och genom profeterna. Det var alltså Guds inspirerade ord. När vi sedan kommer till nya testamentet finner vi inga instrument alls förens vi kommer till uppenbarelseboken där vi enbart finner harpan. Vad tradionella har sett i skriften är en princip att inte vad som helst kan användas när vi tillber Herren. Templet är en förebild på tillbedjan i församlingen och templet visar oss att det fanns klara restriktioner att vad som helst inte var tillåtet i templet utan bara det Gud befallde fick användas. Därför har alltid tradionella sett det som att man skall använda minimalt med instrument i kyrkan och ofta har man bara använt en orgel, eftersom vi är inte under lagen och behöver enbart använda harpa. Dock har man sett att principen står kvar med att följa Gud anvisningar om minimalt med instrument och där fokus är på tillbedjan.

Vi finner hur tillbedjan i himlen ser ut vilket jag tror en bild på hur det bör se ut i en församling.

Och när varelserna prisar och ärar och tackar honom som sitter på tronen och som lever i evigheters evighet, 10 då faller de tjugofyra äldste ner inför honom som sitter på tronen och tillber honom som lever i evigheters evighet. De lägger ner sina kronor inför tronen och säger:
11 ”Värdig är du,
vår Herre och Gud,
att ta emot lov och ära och makt,
för du har skapat allt.
Genom din vilja kom det till
och blev skapat.”
” (Upp 4:9-11)

De 24 äldste symboliserer församlingen. De tolv stammarna som leddes av äldsten samt de tolv apostlarna som leder de äldste i NT. Vi finner hur man tillber i himlen. Man faller ner inför honom i en helig vördnad och tillber honom för den han är. Inga instrument nämns här förens i kapitel 5 då vi läser om att en harpa spelades vilket är samma instrument som användes i templet under Davids tid. Återigen finner vi en kraftig restriktion. Vi finner inget högljutt buller och bång i himlen eller i det nya testamentet utan vi finner en helig tillbedjan där fokus ligger på vördnad inför Herren.

Så har traditionella alltid sett på saken och man har motsatt sig instrument i kyrkan. John Wesley t.e.x sade att ”den där orgeln får gärna stå i kyrkan så länge den är tyst” medans andra menar att ett instrument är ok eftersom harpa finns i templet och i himlen. Men frågan i sig handlar inte om instrument utan om vad de associerar till i vår kultur. Man var  överens om en sak att inte plocka in instrument som användes inom ens kultur eller i världen som hade en syndfull association in i kyrkan . David gav klara instruktioner och alla instrument var inte tillåtna i tillbedjan utan bara några få och för olika syften. I dag vad som har skett först och främst genom Jesus rörelsen på 60-talet är att man har plockat in världen i kyrkan och glömt bort principen med restriktion, helighet och vördnad i tillbedjan. Istället plockar man in livliga trummor, elgittarer som väsnas och bas som gör att hjärtat hoppar, man har korrumperat tillbedjans syfte och missat Gud princip om restriktioner, och att man kan inte använda vad som helst. Även när kulturen ändrades och nya instrument kom in i bilden så ändrade inte kyrkan sitt sätt att tillbe Herren. Precis som Israel under GTs tid ändrade inte sina instrument i templet bara för att kulturen runt omkring dem ändrades och nya instrument tillkom. Istället höll man fast vid Davids befallningar som kom genom profeterna.

Vad är då Jesu befallning för oss i vår tid ? ”Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.” (Joh 4:24). Vi måste tillbe honom i ande, i en helig vörnad inför honom och i enlighet med sanningen med texter som stämmer med bibeln. Idag är dock detta borta. Det har ersatts med världens metoder som är allt annat än i ”ande”. I stället tar man in världens metoder där man hoppar och skuttar, klappar händerna, dansar och allt möjligt eftersom musiken är bra. Men vart tog vördnaden vägen? Vart tog heligheten vägen? Vi har missat Guds princip i skriften att tillbe i ande och sanning och inte hur vi vill, eller med vad vi vill. Av den orsaken skall minimalt med instrument används och vår tillbedjan av Herren skall inte vara som en konsert. Håll sådant utanför på fritiden men dra inte in sådant i kyrkan, precis som Israel höll sådant på specialla högtider och fester men de drog inte in det i templet.

Så vad säger jag nu? Skall man inte använda instrument alls? Nej det säger jag inte alls. I himlen spelas det harpa utan vad jag säger är att Gud lär oss en princip av att inte ta in vad som helst i kyrkan men det är också en princip av att inte ta in världen runt omkring oss in i kyrkan.

Vad menas med det? 1 Joh 2:15 lär oss att inte älska världen. Så vi skall inte ta in världens musik i kyrkan d.v.s när hippie rörelsen kom på 1960 talet så var deras musik associerad med en hel kultur, hippie kuluren som i sin tur var associerad med en livsstil av fri sex och droger. När man därför tar in sådan musik i kyrkan så blir det att ta in världen i kyrkan. All musik som därför har en syndfull association skall lämnas utanför.  Pop musiken till exempel står för sexuell omoral och en anti Gud kultur. Rock musiken står för uppror där man har långt hår (1 kor 11:14). När man därför drar in detta i kyrkan så drar man in världen i stället för att separera sig från världen vilket bibeln befaller oss att göra. Därför skall vi bara använda minimalt med instrument som inte har någon association till något i vår tid. Ett piano t.e.x eller en akustisk gitarr eller varför inte en orgel? Ingen i vår tid associerar detta till någon syndfull kultur.

Dessutom få instrument eftersom det var så i templet. Ljudet från instrumentet får inte störa tillbedjan till Herren. Det får inte bli underhållning utan det skall vara tillbedjan.

För att läsa mer ingående argument om hur sann tillbedjan skall vara så kan jag rekommendera boken ”Worship in the melting pot” skriven av Peter Masters som är pastor i Metropolitan Tabarnacle i London som tog över kyrkan när de var 35 pers och nu är de flera tusen.

Hur George Whitefield rannsakade sig själv varje dag.

En av anledningarna till att många män förr i tiden var så Kristus lika var att de var rigorösa i sin självrannsakan. En del av de skrev dagböcker, speciellt puritanerna där man hade listor som man utgick i från för att dagligen rannsaka sina egna liv. En av dem var George Whitefield som var samtida med John Wesley.

Han hade 15 punkter med frågor till sig själv som han dagligen ställde sig själv på kvällen och dagligen skrev ned i en dagbok hur det hade gått. Det var ett sätt för honom att komma till insikt var i hans liv han behövde bli mer Kristuslik.

Här är hans 15 frågor han ställde till sig själv och skrev om i sina dagböcker varje dag på kvällen

Har Jag ?

 1. Varit brinnande i bönen?
 2. Använt de förangivna timmarna i bön?
 3. Bett spontana böner varje timme?
 4. Efter och före varje avsiktlig konversation eller handling, funderat på hur den kan ha ärat Gud?
 5. Efter något nöje, omedelbart givit tack till Herren?
 6. Planerat sysslorna för dagen?
 7. Varit enkel och eftertänksam i allt?
 8. Varit nitisk och aktiv i allt jag har gjort?
 9. Varit mild, glad, vänlig i allt jag gjort eller sagt?
 10. Varit stolt, fåfänglig, oren, avundsjuk mot andra?
 11. Kontrollerad i mat och dryck? Tacksam? Moderat i sömn?
 12. Tagit mig tid att vara tacksam?
 13. Varit flitig i studier?
 14. Tänkt eller talat ovänligt mot någon?
 15. Bekänt alla min synder ?

Detta är en bra lista att gå igenom varje kväll i sitt liv och sedan bekänna sina synder samt be om Gud för en förändring där man har misslyckats.

Klaga inte under livets omständigheter

Klaga inte heller som några av dem gjorde – de dödades av fördärvaren. ” – 1 Kor 10:10

Människan i sin syndfulla natur är benägen till att klaga. En del mer än andra. En del är som klagomaskiner som alltid finner något att klaga på. Vi som kristna skall dock inte vara några klagomaskiner utan andens frukt är tacksamhet. Vi skall vara tacksamma i alla livets omständigheter. Israels barn dock under Mose tid som nämns i denna vers de var inte tacksamma. Vi läser ” Folket började högljutt klaga inför Herren hur illa de hade det. Då Herren hörde det, upptändes hans vrede och hans eld började brinna ibland dem och förtärde dem som var ytterst i lägret. ” (4 Mos 11:1). De ansåg att de hade det illa ställt. De fick varje dag bara manna att äta och blev uttråkade. De började nu sakna maten i från Egypten. De saknade fisken, purjolöken och frukterna. De saknade de fina maten de hade där men här i öknen fick de bara manna att äta.

De ropade nu till Herren och klagade inför Herren vilket upptände Guds vrede emot dem så att några dog. Mose gick inför Gud och bad Herren ge dem kött att äta. Herren svarade att han skulle ge dem kött men att de skulle få så mycket kött att de skulle tröttna på det också. Herren var inte glad över deras klagande men gav dem kött att äta. Men medans de åt köttet så slog Herrens vrede dem igen ” Men medan de ännu hade köttet mellan tänderna och det ännu var otuggat, upptändes Herrens vrede mot folket, och Herren slog dem med en mycket svår plåga. ”. Genom dessa varningar ser vi Guds attityd emot klagande. Herren vet vad som är bäst för oss och ger oss vårt bästa men när vi inte inser det utan börjar klaga över livets omständigheter så går vi emot Herren och anser att vi vet bättre än honom. Detta agerande är en form av uppror emot Herren och därför är det något vi blir varnade för i skriften. Klagande tillhör den gamla upproriska människan som vi har blivit av med när vi blev födda på nytt och en ny skapelse i Kristus. Nu har vi Guds Ande och Andens frukt är just det motsatta, tacksamhet. Har du svårt att vara tacksam i livet och känner att du klagar på allt möjligt? Då behöver du inse att detta är inte behagligt vår Herre men också att genom korset och Jesu blod som utgjöts för våra synder behöver vi inte längre leva detta livet där vi ständigt klagar på allt möjligt. I stället kan vi nu vandra i Anden och i tacksam. Därför låt oss vandra i Anden och inte i köttet. Låt oss inte klaga som en del av Israels barn gjorde utan låt oss leva för Guds ära och ett liv behagligt inför honom.

Har du kört fast i ditt böneliv?

Har du kört fast i ditt böneliv och känns det tråkigt och tort?

Då kan du få lite goda råd i från George Muller han säger : 

Vad jag tidigare har haft som en vana åtminstone under 10 års tid var att be så fort jag vaknade på morgonen.

Nu dock ser jag det som mest viktigast att hänge mig åt att läsa skriften i stället medans jag begrundar vad jag läser genom detta blir mitt hjärta styrkt, uppbyggt, varnat, tillrättavisat, instruerat etc genom Guds ord. Medans jag begrundade ordet så förs mitt hjärta in i gemenskap med Herren. Jag började därför begrunda det nya testamentet det första jag gjorde tidigt på morgonen, efter att ha bett en välsignelsebön började jag begrunda skriften vers för vers för att bli välsignat av ordet, inte för att ha något att predika till andra utan för att få mat för min egna själ. Resultatet av detta var nästan alltid att efter fem minuter hade min själ letts in i tacksägelse eller förbön eller bön. När jag hade gjort så ett tag så gick jag vidare till nästa vers och gjorde samma sak. Resultatet av detta blev nästan alltid mycket bekännelse , tacksägelse som blandades med min begrundan av varje vers och när det var frukost dags va mitt hjärta fyllt av lycka och frid.

Skillnaden alltså mot hur jag tidigare hade agerat är att, tidigare när jag vaknade så började jag be så fort jag kunde och jag bad ända fram till frukosten men vad fick jag för resultat av det? I bland spenderade jag en kvart, en halvtimme eller en timme på mina knän innan jag ens blev medveten om att min själ hade blivit uppbyggd och ofta efter att mina tankar hade farit runt  i sinnet de första tio minuterna eller ibland en halvtimme innan det kändes som att man verkligen bad på riktigt. Detta problem har jag inte längre för mitt hjärta vattnas nu i sanningen genom skriften och jag förs in i gemenskap med Herren på en gång och jag kan tala med Herren som en vän om sakerna han har satt framför mig i sitt ord.

Jag förundras ofta att jag inte upptäckte detta tidigare i livet och nu har Gud lärt mig att det första man skall göra som ett Guds barn är att äta andlig mat på morgonen. Vad är då andlig mat? Inte bön utan Guds ord och inte bara läsa ordet så att det bara passerar genom hjärnan utan att begrunda vad jag just har läst, fundera över det och applicera det in i mitt hjärta. ”

1 Kor 11:2-16 – Bära huvudbonad eller inte vid bön?

Skall en kvinna bära huvdbonad när hon ber? Det snabba svaret på den frågan är kanske inte vad man vill höra idag? Svaret är Ja. Denna text handlar dock inte enbart om kvinnan utan även om mannen. Mannen skall inte ha långt hår och inte bära en huvudbonad.

Detta kanske låter lite kontroversiellt i vår tid och lite svårt att smälta men faktum och sanningen är den att så här har kristna trott i 1900 år innan plötsligt bibelkommentatorer började ändra syn i ämnet.

Vad hände hittade man något i bibeln som kristna har missat under 1900 år? Vad som har skett är att plötsligt när huvudbonadens betydelse i västvärlden blev mera som prydnad så har också kommentarerna i frågan ändrats till att säga ”Detta var något kulturellt och gäller inte idag” . Det finns många problem dock med ett sådant synsätt vilket vi kommer se nu när vi går igenom texten.

jag har läst många äldre bibelkommentarer i ämnet och lyssnat på flertalet predikningar och ingenstans bland äldre bibelkommentatorer så talar man om att detta är något kulturellt som bara gällde i 1900 år eller som gäller i vissa delar av världen.

I stället säger man tvärtom att Paulus går ibland emot kulturen.

Te.x. Männen inom den grekiska kulturen som Paulus skrev till hade ofta långt hår, vilket var något han gick emot. I Judarnas kultur hade männen ofta en form av en hood på huvudet vilket också Paulus går emot. Inom arabvärlden har ofta män en huvudbonad på huvudet för att skydda sig mot solen, men när männen bad skulle de inte bära någon huvudbonad. Det var alltså ingen kulturell grej utan det är en befallning av Paulus hur man skall se ut när man ber.

Vad tänker du? Har bibeln en dress code? Ja, det har den. Paulus 1 Tim 2:9 säger att kvinann skall klä sig ”med anständig klädsel”. En kvinna skall alltså inte klä sig på ett oanständigt sätt. Många idag är nogranna med detta att en kvinna inte skall klä sig som en prostiturad. Det är allså en form av dress code för en kvinna. Exakt hur hon skall klä sig säger Paulus inget om, men han säger att de skall klä sig anständigt.

På samma sätt har Herren något att säga om hur mannen och kvinnan skall se ut när man ber och profeterar.

Låt oss kolla på vilka argument Paulus ger i bibeltexten

 1. Skapelseordningen  Paulus börjar i vers 3

”Nu vill jag att ni ska veta att Kristus är varje mans huvud, att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud.”

Det finns en ordning i skapelsen. Mannen skapades först och mannen är kvinnans huvud på samma sätt som Jesus är mannens huvud. Paulus lär ut en princip av underordnande. Mannen underordnar sig Kristus men kvinnan mannen och på grund av detta är det en skam för en man att be med något på huvudet och för en kvinna att be utan något på huvudet.

Men om en kvinna ber eller profeterar utan något på huvudet, så vanärar hon sitt huvud. Det är samma sak som att ha håret avrakat. 6 För om en kvinna inte har något på huvudet kan hon lika gärna klippa av sig håret. Men om det är en skam för en kvinna att klippa eller raka av sig håret, så bör hon ha något på huvudet.
7 En man bör inte ha något på huvudet, eftersom han är Guds avbild och ära. Men kvinnan är mannens ära, 8 för mannen kommer inte från kvinnan utan kvinnan från mannen. 9 Och mannen skapades inte för kvinnan, utan kvinnan för mannen.”

De tidiga debattarna inom kyrkans historia bestod inte i om en kvinna skulle ha huvudbonad eller inte utan debatterna som fanns handlade om detta talar om enbart gifta kvinnor eller inte. Jag tänker inte gå in i den debatten som var på den tiden men jag vill visa vad Tertullian sade bara för att visa att man faktiskt talade om detta ämne :

”Så förstod Korintierna honom [Paulus] själva. Till och med till denna tid så täcker oskulder sina huvuden. Vad apostlarna lärde erkänner hans lärjungar” [1]

För att visa att kvinna är underordnad sin man i sitt liv skall hon alltså bära något på huvudet när hon ber och mannen för att visa att han är Guds avbild och symboliserar Kristus skall han inte ha något på huvudet när han ber. Judarna som hade något på huvudet normalt sett behövde alltså ta av sig sin huvudbonad vid bönen. Samma sak gäller de som har något på huvudet för att skydda sig mot solen. Samma gäller även i vår tid. En man skall inte ha något på huvudet när han ber.

Här har även vissa rörelser genom tiderna inte vara ense. En del menar att en kvinna hela tiden skall ha huvudbonad eftersom hon kan be spontant. Anabaptisterna hade denna senna synen och en del andra rörelser medans reformerta menade att det gäller enbart när man ber tillsammans med andra troende.

2. För änglarnas skull

Det andra argumentet Paulus ger är att kvinnan skall ha något på huvudet för änglarnas skull.

De flesta menar att änglarna är närvarande när vi samlas för att tillbe Herren och därför skall kvinna inte be utan något på huvudet utan visa att hon är underordnad

Så här säger Martyn lloyd-Jones :

3. Naturen lär detta

Paulus säger följande ” Lär inte själva naturen er att det är en skam för en man att ha långt hår 15 men en ära för en kvinna, eftersom hon har fått håret som slöja?” (vers 14-15)

Nu tror nästan ingen bibelkommentator att det är håret som är huvubonad som Paulus talar om. Detta av två orsaker :

 1. Paulus använder ett annat grekiskt ord för slöja som ordgrant betyder ”omtäcke”. Medans tidigare så används ett helt annat ord som syftar på en annan täckelse över håret.

Paulus talar alltså om att håret är en täckelse av naturen och en Guds ära för en kvinna därför skall hon också ha en andra täckelse när hon ber. Hon skall bära en huvudbonad eftersom själva naturen lär det. Det är argumentet som Paulus här ger. Han pekar på själva naturen att kvinna av naturen har ett långt hår och just därför skall hon täcka över det när hon ber.

2. Om håret vore den huvudbonad Paulus talar om i vers 5-10 varför säger då Paulus i vers 5-6 att hon lika gärna kan raka av håret om hon ber utan något på huvuet? Varför raka av något Paulus vill att man har? Nej, han syftar på vad själva naturen lär.

Kvinnan har av naturen långt hår och skall därför täcka det när hon ber.

Paulus talar också om mannen. Själva naturen lär att det är en skam för en man att ha långt hår och därför skall han be utan något på huvudet. Han skall ha kort hår men och inte ha något på huvudet när han ber.

Väldigt få skulle ta tolkningen av texten att den betyder att kvinnans huvudbonad enbart är hennes hår och att mannens korta hår är enbart det som syftas på. Ingen (som jag känner till) tolkade det så i 1900 år i allafall av kyrkans historia och det är inte vad Paulus säger heller.

4. Alla församlingar gör så här :

” Döm själva: passar det sig att en kvinna ber till Gud utan att ha något på huvudet?” (Vers 13) , ” Men om någon har lust att strida om detta har vi ingen sådan sed, inte heller Guds församlingar” (Vers 16)

Paulus säger bedöm själva passar detta sig? Att en kvinnan ber utan något på huvudet? En del skulle nog säga ja det är ok för vi vill inte vara lagiska. Därför säger Paulus också att om någon vill strida om detta och gå emot denna undervisning så skall man veta att ingen av församlingarna på den tiden hade en sed att kvinnan bad utan att täcka huvudet. Alla församlingar tillämpade alltså detta med huvudbonad vid bön för kvinnan och ingen huvudbonad för mannen.

Det finns inget i texten som talar om att detta skulle vara en kulturell grej. Det finns inget i bibelkommentar av de urgamla stigarnas slag som tyder på att man tolkade texten kulturellt.  I stället lät man texten betyda vad den betyder och vi bör göra likadant idag med denna text. Varför vill man enbart hålla fast vid principen om underordnande men ta bort det andra? Ställ dig själv frågan. Är änglarna närvarande idag när vi tillber Herren eller var det enbart på den tiden under den kulturen? Ställ dig frågan är naturen annorlunda idag? Är det normalt för en kvinna att ha långt hår idag eller var det bara en kulturell grej?  Ställ dig frågan är mannen Guds avbild även i dag eller enbart på den tiden? Ställ dig frågan är mannen kvinnans huvud även idag eller bara för 2000 år sedan?

Att försöka förklara att denna text gällde bara under en tid när huvudbonaden betydde något i samhället ser jag som en vansklig väg att gå. Isåfall kan man ju göra så med 1 Tim 2:10 också och mena att kvinnan inte behöver klä sig anständigt i vår tid heller. Kvinnan kan komma med flipp flopps och bara bikini in i kyrkan! Jag tror ingen skulle mena så. Nej, kvinnan skall klä sig anstädigt även i vår tid det var inget bara för en viss tid lika lite som denna texten är för en viss tid och ett visst samhälle.

Jag skrev i början att texten går emot vissa kulturella grejer också. T.e.x att mannen inte skall be med något på huvudet. I Sverige har många män något på huvudet på sommaren för att skydda huvudet eller på vintern mot kylan, vad Paulus säger är alltså att vi skall ta av oss kepsen eller mössan när vi tillber Herren tillsammans med andra. Texten går alltså emot en del kulturella grejer även i vår tid och är mer aktuell än någonsin. 
Svårt att smälta? Du kan själv läsa texten och se vad som står. 

1. Korintierbrevet 11:2-16

 Jag berömmer er för att ni tänker på mig i allt och håller fast vid den undervisning som jag har fört vidare till er. Och nu vill jag att ni skall veta att Kristus är varje mans huvud, att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud. Om en man ber eller profeterar med något på huvudet vanärar han sitt huvud. Men om en kvinna ber eller profeterar utan något på huvudet, så vanärar hon sitt huvud. Det är som att ha håret avrakat. Ty om en kvinna inte har något på huvudet, bör hon också låta klippa av sitt hår. Men är det en skam för en kvinna att låta klippa håret eller raka av det, så bör hon ha något på huvudet. En man bör inte ha något på huvudet, eftersom han är Guds avbild och ära. Och kvinnan är mannens ära. Ty mannen kommer inte från kvinnan utan kvinnan från mannen. Och mannen skapades inte för kvinnans skull utan kvinnan för mannens skull. Därför skall kvinnan ha en makt på huvudet för änglarnas skull. Men i Herren är det så att kvinnan inte är till utan mannen eller mannen utan kvinnan. Ty liksom kvinnan har kommit från mannen, så blir också mannen till genom kvinnan, men allt kommer från Gud. Döm själva. Passar det sig att en kvinna ber till Gud utan att ha något på huvudet? Lär inte själva naturen er att det är en skam för en man att ha långt hår men en ära för en kvinna, eftersom hon fått håret som slöja. Men om någon har lust att strida om detta, så skall han veta att vi inte har en sådan sed, inte heller någon av Guds församlingar. 
[1] Source: Tertullian – On The Veiling of Virgins – Chapter VIII

Varför stoppade inte Gud terrorattentatet i Stockholm?

Människorna brändes av stark hetta och hädade Guds namn, han som har makt över dessa plågor. Men de omvände sig inte så att de gav honom äran. ” – Upp 16:9

Givetvis vill vi alla att det inte skall finnas någon terrorism på jorden men lösningen på problemet är att återgå till Gud och leva i kärleken till våra medmänniskor.
I Uppenbarelseboken finner vi liksom i många andra ställen i skriften, hur Gud hällde sina vredesskålar över människorna. Dessa yttringar av Guds vrede var smärtsamma för människorna. Liksom vi alla nu får känna smärta över gårdagens attentat. Det var något som Gud gjorde för att varna människan för deras synder, och att synden för med sig konsekvenser. Nu är Gud sen till vrede och stor i sin nåd så han tillåter väldigt mycket mindre att drabba människan än vad vi egentligen förtjänar ”Om du, Herre , tillräknar synder,Herre, vem kan då bestå? ” (Ps 130:3). Om Gud skulle i sin fullhet handla med oss efter våra synder skulle jag och du för länge sedan vara utrotade från denna jord. Men Gud på grund av sin godhet och nåd har inte gjort det, utan Han låter oss leva vidare och Han visar sitt tålamod med oss.
Att Gud inte stoppar all ondska på jorden är alltså en varningssignal till oss alla och för att visa oss våran hjälplöshet utan Gud. Gud vill att folk skall vända sig till honom och ge honom äran istället för att leva ett liv i synden. Dock omvände sig inte människan tillbaka till Gud i våran vers framför oss, utan fortsatte att häda Gud som hade makten över dessa plågor. Jag har följt media nu under detta dygn och inte en enda gång har jag hört någon säga ”Vi måste omvända oss och komma tillbaka till vår skapare”, ”Vi måste sluta kasta ut Gud ur våra skolor och ur vårt samhälle och gå tillbaka till honom”. Nej, istället fortsätter man precis som förut och Jesus nämns aldrig som en lösning på problemet. Istället borde var och en återvända till Herren. Herren är vår enda hjälp och den enda som kan sätta stopp för allt elände på jorden. Vilket vi ser i versen framför oss ” han som har makt över dessa plågor” Terrorism och all djävulskap vi finner på vår jord är alltså något Gud inte stoppar för att påminna oss om syndens hemska konsekvenser. När vi lever i kärleken så vill ingen skada andra och då utrotas all terrorism och annan djävulskap. Jesus sade ”Men om ni inte omvänder er, går ni alla under som de ” (Luk 13:3) Om alla i hela världen skulle omvända sig till Herren, så skulle alla leva i kärleken mot sin nästa och det skulle aldrig mer finnas någon ondska på jorden, och ingen skulle gå under på grund av sådana här händelser. Jesus kan förändra hjärtan fulla av hat till hjärtan fulla av kärlek. Låt oss därför omvända oss till Herren och älska våra medmänniskor då finns inget hat mer i våra hjärtan då undgår vi Guds vrede som drabbar alla dem som inte lyder Jesus Kristus. Jesus sade ”Den som inte lyder Sonen [Jesus] ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom. ” (Joh 3:36)..