Bön den största lyckan i svårigheter

J.C Ryle i boken ”Beder du? utgiven av Örebro missionsförenings förlag skriver följande på sidan 26-28

”Vi leva i en värld, där sorgen överflödar. Detta tillstånd har härskat, alltsedan synden kom in i världen. Det kan icke finnas synd, utan att det också finnes sorg. Och det är fåfängt att hoppas kunna fly undan sorgen, förrän sorgen har blivit utdriven ur världen.  Somliga nödgas utan tvivel att dricka ur en större sorgebägare än andra, utan att sorg eller bekymmer kommer dem till del. Våra kroppar, våra ägodelar, våra familjer, våra barn, våra släktingar, våra tjänare, våra vänner , våra grannar, vår jordiska sysselsättning – vart och ett av allt detta tillsammans kan vara källor till bekymmer. Sjukdomar, dödsfall, förluster, missräkningar, skilsmässor, otacksamhet, förtal – allt detta är helt vanliga erfarenheter. Vi kunna ej gå igenom livet utan att möta dem. Rätt som det är stöta vi på dem. Ju större våra sympatier är, desto djupare är våra lidanden; och ju mer vi älska desto mera måste vi gråta.

Och vad är då den säkraste vägen till lycka i en sådan värld som denna?  Hur skall vi komma igenom denna tåredal med minsta smärtan? Jag vet ingenting, som är bättre, än att öva upp sig i vanan att bära fram allt inför Gud i bön.  Det är det enkla råd, som bibeln giver både i gamla och i nya testamentet. Vad säger Psalmisten? ”Åkalla mig i nöden, så skall jag hjälpa dig, och du skall prisa mig” (Ps 50:15). ”Kasta din börda på Herren, han skall uppehålla dig; han skall i evighet icke tillstädja, att den rättfärdige vacklar” (Ps 55:23). Vad säger Aposteln Paulus?   ”Varen för ingenting bekymrade, utan edra önskningar vare kunniga inför Herren i allt genom bön och åkallan med tacksägelse. Och Guds frid som övergår allt förstånd, skall bevara edra hjärtan och edra tankar i Jesus Kristus” (Fil 4:6-7)Vad säger Aposteln Jakob? ”Lider någon bland eder ont, han bedje” (Jak 5:13).

Detta praktiserade all de heliga i skriften. Detta gjorde Jakob, då han fruktade för Esau. Detta gjorde Mose då folket hotade att stena honom i öknen. Detta gjorde Josua då Israel led nederlag utanför Ai.  Detta gjorde David då han var i fara i Kegila. Hiskia gjorde detta, då han mottog brevet från Sanherib. Så gjorde även församlingen i Jerusalem, då Petrus blev kastad i fängelse. Även Paulus gjorde detta då han satt i fängelse i Filippi. Det enda sätt man kan bli verkligt lycklig i en värld som denna, är att alltid kasta våra bekymmer på Herren. Det är försöket att själv bära sin bördor som ofta gör de kristna  nedslagna.

 

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s