Sex olika områden av avskildhet.

Bibeln kallar de pånyttfödda troende för heliga. Detta ord helig, betyder avskild. Det innebär att man är avskild till Gud men från någonting annat. Vi hör väldigt lite om vad vi skall vara avskilda ifrån i vår förkunnelse i Sverige idag, men detta är dock en kyrkohistorisk etablerad lära samt en biblisk lära.

Vi lever i en tid av ”ny evangelikalism” Den rörelsen började för cirka 80 år sedan i USA då man började gå emot skriften.

Det började enkelt med att ifrågasätta om bibeln verkligen var ofelbar. Man sade först, ja, alla läror och hur vi skall leva är ofelbara men vissa geografiska platser är felaktiga och detta var början till en period då det gamla började snabbt försvinna och de teologiska skolorna började snabbt att ändras.

Nästa steg var en frontal attack mot bibelns ofelbarhet och där man började dra in den tidens rådande tänk in i sin bibeltolkning. Det var inte längre en bokstavlig sex dagars skapelse som gällde utan nu ifrågasattes det och många började kompromissa med att försöka anpassa 1 Mos kapitel 1 och 2 efter evolutionsläran.

Detta ledde till nästa steg att man började med att lära ut att bibeltexter måste förstås utifrån vår egna kultur vilket ledde till att den dåvarande feministiska rörelsen började infiltrera och kvinnliga Pastorer började på 1960 talet att komma in i kyrkorna.

Angreppen mot fundamentalismen blev många och även läran om biblisk avskildhet började att attackeras och försvinna.

Jag måste medge att genom alla mina år i Sverige har jag aldrig hört en ämnes predikan i ämnet, men det finns mycket om det kvar i många andra länder där man har kvar mycket av den gamla evangeliska rörelsen och framförallt finns det i bibeln.

Målet med detta är att lista alla områden som finns i nya testamentet i ämnet, en del är självklara för en del, andra har jag märkt genom åren vill inte veta av detta och kallar en del av detta för sekteristiskt och kärlekslöst och intolerant, men faktum kvarstår det finns i bibeln och har praktiserats i mer eller mindre skala genom kyrkans historia.

  1. Avskildhet från synd

Vad ska vi då säga? Ska vi bli kvar i synden så att nåden blir större? Verkligen inte! Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta leva i den? ” – Rom 6:1-2

Jesus Kristus har dött för våra synder och förlåtit dem och försonat för dem på korset när han blev ett med synden. Dock innebär inte detta att man kan synda hur som helst. Nej, Paulus säger att vi har dött bort i från den och skall inte fortsätta leva i den.

Kristna skall alltså fly undan all form av synd och leva avskilt från synden.

  1. Avskildhet från världen

De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. ” – Joh 17:16

Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. ” – 1 Joh 2:15

Frälsningen innebär att Jesus tar oss ut från världen för att leva avskilt i från världen. Detta betyder inte att man skall bo i ett kloster. Nej, vi lever i världen men inte av världen.

Vad innebär då världen ?

Det innebär världens system, allt i världen som är emot Gud. Humanismen, feminismen, psykologi.

Det innebär världsliga metoder, beteenden och tankegångar som är emot Gud.

En kristen kyrka måste vara separerad från världen. Kristna skall inte anpassa sig efter världen genom att föra in tankegångar från världen eller tillämpa världens metoder.

En kyrka skall inte handla om affärer där man köper och säljer för att tjäna pengar, där man driver vinstdrivande verksamhet.

Psykologi används i många kyrkor idag. En av de mest kända evangelisterna i Sverige i dag sade på en evangelistkurs jag gick på en gång i tiden, att han använder Walt Disney metoden för att få människor att fatta ett beslut för Jesus i sina möten. Det är ren psykologi med andra ord och kommer direkt från världen,

Vi skall inte heller ta efter världen underhållning och dra in den i kyrkan eller våra liv.I dag drar många in rapp musik i kyrkan, men rappmusiken uppstod inte av gudfruktiga män som hade studerat skriften utan uppstod som en ogudaktig kultur som handlar om våld och uppror. Varför skulle en kristen vilja använda en sådan musikstil för att evangelisera eller lovsjunga Herren? Nej, detta är av världen. Samma kan sägas om pop och rock musiken.

I dag byggs stora församlingar efter världens koncept. Man ger världen musik de gillar fast ändrar texterna på det för att locka in folk och bedraga kristna. Detta är så emot skriften och Guds väg.

Apostlarna behövde inte världen för att vända upp och ner på världen. De behövde bara predika Guds ord.

Andra anpassar sina budskap efter vad världen gillar. De drar in filosofiskt tänk i sina predikningar, de tar bort det som är stötande för att locka in folk i sin kyrka.

Andra anpassar sig efter feminismen och tillsätter kvinnliga pastorer och predikanter för att behaga samhället.

Andra drar in humanismen i kyrkan och anpassar sig efter den och tar bort det anstötliga budskapet som finns i evangelium Men vad säger skriften? ”Anpassa er inte efter denna värld” (Rom 12:2)

  1. Avskildhet från falska läror

Den som går vidare och inte blir kvar i Kristi lära, han har inte Gud. Den som blir kvar i hans lära, han har både Fadern och Sonen. Om någon kommer till er och inte har med sig denna lära ska ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar. ” (2 Joh 1:9-11)

Om någon inte har Kristi lära skall han inte ges något utrymme i en församling eller i en hemgrupp. Det innebär han skall inte tillåtas att motsäga Kristi lära.

Vad innebär då Kristi lära?

Jo, läran om vem Jesus Kristus är, vad han har gjort, och hur han vill att vi skall leva.

Nu tänker en del. ”Nej, nu går det för långt. Det första kan jag hålla med om Jesus men också om livsstilen, det är att ta i”.

Men vad säger skriften i ämnet Paulus säger ”Om någon sprider andra läror och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och den lära som hör till gudsfruktan så är han högmodig och okunnig” (1 Tim 6:3-4).

Läran som har med gudsfruktan att göra handlar just precis om hur man skall leva. Vad innebär det att frukta Herren annat än ens egna livsstil och församlingens livsstil?

Många rörelser har valt att bryta med en befintlig just på grund av detta. Vi har anabaptisterna som ansåg att katoliker och reformatorer hade en felaktig gudsfruktan och valde att separera sig från dem. Även i vår tid finns det separatister som lämnar församlingar eftersom de använder rockmusik i kyrkan och därmed inte tillber Herren med gudsfruktan utan på världens vis.

Bibelordet säger vidare ”Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar. ”. Om man därför är med i en församling eller släpper in sådant i ens församling så blir man medskyldig till det hela även om man inte håller med vad personen står för.

  1. Avskildhet från falska församlingar

Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte deltar i hennes synder och drabbas av hennes plågor.” (Upp 18:4

Denna punkt går mycket in i den föregående. Om en församling inte förkunnar och praktiserar Kristi lära är det ingen sann församling och man skall avskilja sig från den. I uppenbarelseboken ser vi en vision av framtiden från den tiden, hela vägen till Jesu återkomst.

år tid är alltså inkluderad här. Här beskrivs att Guds folk och att de skall gå ut från Babylon, Detta talar om separation från avfallna sammanhang. Vi blir skyldiga till deras avfällighet om vi stannar kvar. Det är därför många genom tiderna har valt att lämna befintliga döda kyrkor och startat nya. Det finns en orsak till att det finns så många samfund och kyrkor. Man följde bibelns uppmaning helt enkelt.

Vi ser redan under reformationens tid hur man drog ut ur katolska kyrkan, och en del ur den reformatoriska kyrkan där man menade att det var för mycket avfällighet.

Samma sak under puritanernas tid, som höll reformatorisk teologi men som ansåg att man inte gick tillräckligt långt i reformeradet av kyrkorna, då drog man sig undan och bildade nya församlingar. Eller försökte driva ut avfälligheten från befintliga statskyrkor.

  1. Avskildhet från falska troende

Denna punkt hänger även i hop med föregående punkt. Eftersom en kyrka enbart skall bestå av sant troende så valde många att dra sig undan och plantera nytt, andra försökte driva ut de falska troende ifrån de befintliga församlingar.

 Jag uppmanar er, bröder, att se upp för dem som skapar splittring och väcker anstöt mot den lära som ni har fått undervisning i. Håll er borta från dem ” – Rom 16:17

Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har rättfärdighet med orättfärdighet att göra? ” – 2 Kor 6:14

 De kommer att älska njutning mer än Gud och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem! ” . (2 Tim 4-5)

Det finns många som ger ett sken av gudsfruktan men förnekar dess kraft. De använder Guds namn och tror på Gud, men de är inte födda på nytt utan förnekar att leva ett gudfruktigt liv genom sina gärningar. Sådana är kyrkorna i Sverige i dag packade med och sådana måste man hålla sig borta i från, inte tillåta inom samma församling, eller så skall man driva ut dem från församlingen. ”Driv bort från er den som är ond! ”(1 Kor 5:13)

  1. Avskildhet från sanna troende men som lever oordentligt.

Slutligen, vi skall aldrig separera oss från sanna troende eller?, Jo det finns tillfällen då det behövs. Om de lever oansvarig, oordentligt och inte i enlighet med skriften. ”Bröder, vi uppmanar er i vår Herre Jesu Kristi namn att hålla er borta från varje broder som lever oansvarigt och inte följer den undervisning som de fått av oss ” (2 Thess 3:6)

Paulus ger sedan ett exempel här med män som inte arbetade utan levde på andras bröd vilket han konfronterar och menar inte är i enlighet med Apostlarnas lära. Sådana skulle konfronteras och om de inte lyssnade skulle de hålla sig borta från dem. Alltså separera sig från dem.

Om en broder alltså inte lever i enlighet med den lära som finns i skriften genom apostlarna så skall man hålla sig borta från dem.

Paulus fortsätter dock med orden ”Om någon inte rättar sig efter det vi säger i detta brev, ge noga akt på honom och umgås inte med honom så att han får skämmas. Men betrakta honom inte som en fiende, utan tillrättavisa honom som en broder. ” (2 Thess 3:14-15).

Med andra ord han är din broder i Herren men om han inte rättar sig efter apostlarnas lära skall man inte umgås med dem, så att de får skämmas.

Det är därför oundvikligt om vi vill vara lydiga mot skriften att följa dessa bibelord. Det kommer dock att kosta oss mycket som gör det. Vi kan förlora vänner. Vi kommer få ett lågt anseende, vi kommer bli sedda som sekterister (Apg 24:14). Men om vi älskar vår Herre Jesus Kristus är detta vägen att gå.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s