Öde, Olycka, Slump – Eller Suveränitet?

”Jag danar ljuset och skapar mörkret, jag ger lycka och skapar olycka. Jag, HERREN, gör allt detta.” Jes 45:7

Vad hemskt det vore om denna världen styrdes av ödet! Där dess ljus och skuggor, lycka och sorg skulle vara resultatet av en olycka eller av ren slump! Hur välsignat är de tinte att tänka att varje enkild händelse som drabbar mig är en del av Guds plan.!

Är det den materiella världen? Det är Han som … 

Skapar ljuset och mörkret som bestämmer solen och månens tider; som bestämmer över havet; som tittar på sparven när den faller; som föder liljan i fältet och som målar de minsta blommorna på fältet.


Är det den moraliska världen? Alla händelser är förutbestämda av honom! ”Jag skapar fred och ondska” (Engelska översättningen av versen). Både framgång och motgång kommer från honom. Herren som sedan länge hade förberett Jonas skugg-växt, förberedde också maskarna! ”Han ger och tar bort” Han formar varje tår! Han ”lägger dem i en flaska.” Han känner dem alla, räknar dem alla, bevarar dem alla. Inte en tår faller oombedd och onoterad.

”Lotten kastas i knät, men avgörandet kommer alltid från HERREN.” (Ords 16:33). Vid varje omständighet i naturen skriver Han ”Jag är Herre över allt detta!”. Det är sant vi kan inte förstå hans mysterium, och hans vägar.

Vi kan vara övertygade om att vårt liv är i hans händer, att Han som styr vår existens, ljuset och mörkret, det goda och det onda. Det som vi ofta kallar för ödet är under Hans styre. Han vet varje kopplad länk, Han har format de alla efter sitt eget tycke!

(John MacDuff, ”The Thoughts of God”)

Annonser